Hvordan kan vi få pensum til å henge med?

5. april 2018

For å være helt ærlig så synes jeg ikke det pensumet som står på timeplanen i dag, er godt nok. Det er nødvendig å gjøre læringen mer relevant.

_DSC3070-as-Smart-Object-1
Illustrasjonsfoto

Det må jo være mer nyttig å lære noe med en reell verdi, enn å lære en hel del som man aldri vil ha brukt for noen sinne. Jeg mener ikke at vi skal sette en strek over eksisterende pensum, men jeg ser for meg at vi fint kan klare å flette inn flere ting som er relevant i dag, kall det gjerne moderne allmennkunnskap.

Pensum som er utdatert

På videregående gikk jeg på linjen teknikk– og industriell produksjon, hvor vi hadde fag hvor vi lærte kjemi, sveising, dreiing og om pumper.  Det var i spesifikke fag som rettet seg etter det yrket vi skulle ut i.

Elevene på videregående har valgt yrkesretning selv, og jeg vil tro det er mye kjekkere og mer motiverende å lære om ting man er interessert i. Sånn er det for min del i alle fall.

Jeg ser for meg at vi kan ta moderne allmennkunnskap inn i de forskjellige fagene og gjøre fagene mer relevante for dem som skal ut i arbeidslivet. I engelsktimene kan elevene lære litt mer yrkesrelatert engelsk, i mitt eksempel om oljeplattformer og legeringer, samtidig som man har fokus på å lære det oppdaterte pensumet. Og det lar seg også gjøre i norsktimene, der man kan ha debatter om diverse dagsaktuelle temaer, samtidig som man også lærer å se gjennom en kontrakt før man skriver under.

Skolen må ruste de unge for arbeidslivet

Den moderne allmennkunnskapen kan bidra til å ruste dagens ungdom til livet etter utdanningen. For en ting er jammen sikkert, og det er at diktanalyser ikke ruster deg for verden.

Jeg hadde for eksempel ingenting om personlig økonomi på skolen. Hadde du? Du lærer ikke noe om hvordan arbeidslivet fungerer. Hva må du passe på i kontrakten når du får jobb? Eller visste du at du er avhengig av å jobbe et år hos arbeidsgiver før du tjener opp pensjon?

Når skolen ikke tar ansvar for å lære elever dette, er ungdommene avhengige av å ha resurssterke omsorgspersoner rundt seg. Er dette rettferdig?

2018 er Yrkesfagenes år

Året 2018 er erklært som yrkesfagenes år, for nettopp å få flere til å velge yrkesfag på videregående. Og det synes jeg er flott, for fagarbeidere klarer ikke Norge seg uten. Og da må vi ha bra ungdom som velger yrkesfag. Bra ungdom krever bra skolegang, såpass kan vi kreve.

Nå er det da altså begynt å bli manko på fagarbeidere. Samfunnet og verden forandrer seg hurtig, men når pensum ikke henger med i utviklingen.

Så min mening er at om dette skal bli et suksessfullt yrkesfagenes år, så må vi ikke bare se på aktuelle lærebedrifter. Pensum har på mange måter ikke blitt oppdatert til hva «allmennkunnskapen» i skolen i dag bør være, og det må vi gjøre noe med.  For som sagt, så er Norge avhengig av dyktige fagarbeidere.

Det finnes svært mange dyktige fagarbeidere som aldri mestret diktanalyse spesielt godt, men som er proppfull av kunnskap. Derfor må vi sette en oppdatert standard for hva som skal være allmennkunnskap i dag.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Charlotte s

CharlotteSæbjørnsen

Charlotte Sæbjørnsen er 1. nestleder i Industri Energi Ung. Hun ble valgt på Ungdomskonferansen til Industri Energi i oktober 2017.
Flere artikler avCharlotte