Vær en god kollega – Send de etterlatte til Min Advokat med én gang!

25. september 2018

Gjenlevende ektefelle eller samboer har rett til gratis advokat hos oss i anledning skiftet. Det samme gjelder hjemmeboende barn under 20 år. Denne uvurderlige medlemsfordelen må frem i bevisstheten til alle dere som står rundt dem som rammes av ulykke.

birgitte
Advokat Birgitte Schjøtt Christensen er fagansvarlig for familierett og arv i Min Advokat.

Nå har det skjedd igjen. En ung enke mistet ektemannen brått og sitter igjen med to små barn. Vaktlaget har mistet en kjær arbeidskamerat. Klubben og forbundet er blitt ett medlem mindre, og ingen vet hva godt de kan gjøre for den lille familien som nå er i dyp sorg. Familien overøses heldigvis med omsorgsfulle blomsterhilsener, varm hjemmebakst og rørende minneord.

Kollegaer og tillitsvalgte gjorde alt riktig – bortsett fra én ting:

DE GLEMTE Å RINGE MIN ADVOKAT!

Hvis en arbeidskollega, et klubbmedlem eller en tillitsvalgt hadde fått enken til å kontakte oss, kunne jeg ha sagt dette før det var for sent: – Ikke signer noe før jeg har gått igjennom saken din!

Strengt tatt behøver ingen å lese mer. Sørg bare for at din kollega eller dennes gjenlevende ektefelle eller hjemmeboende barn sluses til oss.

Til dere nysgjerrige lesere: Begrunnelsen kommer her. Første case gjelder uskiftefella. Den andre casen gjelder gjeldsfella ved privat skifte.

Pass deg for uskiftefella

Dessverre fikk vi melding for sent, etter at enken hadde gått i uskiftefella.

Det er en utbredt misforståelse at uskifte er bra. Det er en rask og lettvinn løsning; som å urinere i benklærne for å holde temperaturen oppe. Alle etterlatte bør ta en fot i bakken med advokaten før beslutningen tas.

Uskifte er fint for eldre enker og enkemenn, og en sjelden gang gunstig for de yngre hvis gjenlevende ektefelle enten giftet seg «rikt» eller avdøde siden er blitt rik ved arv.

Den unge enke eller enkemann vil sannsynligvis – og forhåpentligvis – måtte skifte senere. Som regel er det best å skifte straks.

Ved samboerskap som har vart i over to år, skal uskifteboet skiftes. Det samme gjelder ved nytt ekteskap. Hvis gjenlevende mottar arv, må hun kreve skifte innen tre måneder etter arvefallet. Hvis ikke går hele arven hennes inn i uskifteboet. Et senere skifte av uskifteboet blir svært kostbart for gjenlevende.

Alt det gjenlevende ektefelle i uskifte senere mottar går rett inn i uskifteboet. Uskifteboet stiger vanligvis i verdi, særlig ved forsikringsutbetalinger som følge av dødsfallet, ved ektefellepensjon og lønn, ved gjenlevendes nedbetaling på lån, egen arv og stigning i eiendomsmarkedet.

En unge enke eller enkemann klarer ikke å se for seg et nytt samliv rett etter at den forrige partneren er revet bort. De færreste er mottakelige for informasjon i den første tiden, og tingrettene svikter i sin veiledning. Når boet blir overtatt i uskifte er porten gått ned. Deretter blir det veldig dyrt å skifte for gjenlevende.

La meg ta et regneeksempel fra en helt vanlig, ung familie. Hvis enken hadde skiftet straks, hadde regnestykket vært som i eksempel A; Hun overtar alle eiendeler og all gjeld, og betaler ut barna med en farsarv på 25 000 kroner. Hun får 1,88 millioner kroner i forsikringsutbetalinger som går rett i hennes «lomme», og forsikringspengene gjør henne i stand til å betale ut farsarven.

Hvis hun først overtar i uskifte og må skifte etterpå, gjelder regneeksempel B). Barnas arvelodd har steget med én million kroner. Da har jeg ikke en gang tatt høyde for at uskifteboet har steget i verdi fra dødsfallet og frem til uskifteboet skiftes. Som regel er et senere skifte av uskifteboet verre for enken enn i mitt oppsett nedenfor.

A) PRIVAT SKIFTE VED FØRSTAVDØDES BORTGANG:
Aktiva
Bolig 4 000 000
Bankinnskudd 200 000
Bil 150 000
Båt 50 000
Gjeld:
Boliglån -3 500 000
Netto ektefellebo 900 000
Gjenlevende ektefelles halvpart 450 000 hvis likedeling
Mannens dødsbo 450 000
Gravferdsomkostninger -50 000
400 000
Hvorav hustruens minstearv 374 536
Rest til livsarvingene 25 464
B) SENERE SKIFTE AV USKIFTEBOET:
Nettoverdi ektefellebo inn i uskiftet 850 000
Grunnforsikring 80 000
Livsforsikringer 1 800 000
Sum uskiftebo 2 730 000
Gjenlevendes halvpart 1 365 000
Gjenlevendes arvede firedel 341 250
Arv til barna 1 023 750

Ikke gå i gjeldsfella!

Andre ganger har de etterlatte allerede gått i gjeldsfella før advokaten blir koblet på. Da er det også for sent å redde seg.

Det hender at de etterlatte overtar dødsboet til privat skifte uten å ha undersøkt hvor stor avdødes gjeld er. Ved å overta til privat skifte har de overtatt gjeldsansvaret i «blinde». Hvis avdøde hadde mer i gjeld enn verdien av eiendelene, sitter arvingene igjen med tapet.

Det hender at ektefeller klarer å skjule narkotikabruk eller spilleavhengighet for hverandre, og vi opplever innimellom at en part har en skjult kredittkortgjeld i størrelsesorden halvannen million.

Hvis den gjeldstyngede part dør og gjenlevende ektefelle eller barn overtar dødsboet til privat skifte, holdes de ansvarlige for all gjeld, selv om det ikke er midler nok i dødsboet. Underskuddet må arvingene dekke av egen lomme.

Derfor er det viktig at Min advokat kontaktes, og at det blir gjort en vurdering av verdiene før privat skifte avtales.

Her er et regneeksempel som viser at enkemannen hadde spart 887 000 på å unngå privat skifte:

PRIVAT SKIFTE VED FØRSTAVDØDES BORTGANG:
Aktiva Totalt Hennes Hans
Bolig 4 000 000 2 000 000 2 000 000
Bankinnskudd 200 000 200 000
Bil 150 000 75 000 75 000
Båt 50 000 50 000
Gjeld:
Kredittkortgjeld -1 500 000
Boliglån -3 500 000 -1 750 000 -1 750 000
Netto ektefellebo 4 400 000 -1 175 000 575 000
Halvpart fra mannen til hustruen 287 500
Sum udekket gjeld -887 500

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Birgitt Schjøtt Christensen

Birgitte SchjøttChristensen – Min Advokat

Birgitte tok juridikum i 1997 og har bakgrunn som advokatfullmektig og advokat, politifullmektig og dommerfullmektig. Nå er hun fagansvarlig i Min Advokat.
Flere artikler avBirgitte Schjøtt