Stortinget bør si ja til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja

3. januar 2019

Det er ingen ulempe å skaffe seg kunnskap, skriver Per Steinar Stamnes, leder i Industri Energi Equinor Sokkel.

IMG_2206
Per Steinar Stamnes, leder i Industri Energi Equinor Sokkel (Foto: Privat)

Siden oppstarten har den norske petroleumsvirksomheten gitt en verdiskapning på om lag 14 000 milliarder kroner målt i dagens kroneverdi. Siden 2002 har staten mottatt svimlende 5 000 milliarder kroner i inntekter netto kontantstrøm fra olje- og gassaktiviteten på norsk sokkel.   I 2018 er inntektene til staten beregnet til 224 milliarder kroner. Dette er store verdier som kommer hele landet til gode. Noe som har medført at Pensjonsfondet har over 8 000 milliarder kroner på bok.

Olje- og gassnæringen skaper store verdier

Beregninger fra Norsk olje og gass viser at den varige virkningen på statsbudsjettet hvis vi stenger ned produksjonen i dag, ville vært et bortfall på 140 milliarder kroner i året. Til sammenligning bruker vi hvert år rundt 140 milliarder på driften av alle sykehusene i Norge.

Olje og gass næringen sysselsetter om lag 200 000 arbeidsplasser direkte og indirekte i Norge. Dette gir mange skattekroner og god velferd i kommunene. For kommunene betyr det et løft i forhold til arbeidsplasser, skatte inntekter, ringvirkninger mot andre lokale bedrifter osv.

For verftsindustrien og leverandørindustrien vil det bety arbeidsplasser, utvikling av kompetanse og teknologi. Som også genererer inntekter tilbake til sine kommuner. Som igjen gir nye muligheter for lokalsamfunnene.

Fortsatt behov for norsk olje- og gass

Selv om mange ser for seg større konkurranse fra fornybar energi, vil det framover være behov for norsk olje. For om Equinor skrur igjen kranene hjemme, er det noen andre som åpner den i andre steder i verden. Norge står kun for 2 prosent av verdens oljeproduksjon.

Norske olje- og gassressurser vil kunne være en del av løsningen på verdens energiutfordring. Fordi norsk olje- og gassnæring er verdensledende på teknologiske løsninger med gjennomsnittlig lavere utslipp enn andre oljeproduserende land vi sammenligner oss med.

Viktig å fortsette letevirksomheten

I det korte bildet har vi en enestående prosjektportefølje på gang på sokkelen nå, med Oseberg Vestflanken, Snorre Expansion, det ekstremt lønnsomme Troll Fase 3, Aasta Hansteen, Martin Linge, Johan Sverdrup, og pionérprosjektet Johan Castberg, for å nevne noen.

Betydningen av å ha denne porteføljen under bygging, kan ikke undervurderes for industrien. Her snakker vi enorme mengder arbeidstimer både på kontorene, på verftene og ute i havet. Men, her kommer problemet: disse prosjektene er ferdig installert allerede i 2022. Det er ikke lenge til, drøye tre år. Fra 2022 har vi ingen nye megaprosjekter å gå løs på her i Norge.

Dette kommer nok til å bli en blåmandag for industrien. Og det kommer til å bli en utfordring for oss. Har vi forstått hva dette betyr?

Dette er kinderegg-effekten, som er viktig for oss:

  1. Opprettholdelse av et høyt aktivitetsnivå i forhold til inntekter til staten og arbeidsplasser i bransjen. Som igjen genererer blant annet skatteinntekter til stat og kommuner. Stavanger Aftenblad viste til noen tall – 9,3 millioner kroner overskudd per time, 223 millioner i døgnet. Og det kan bli mer etter 2022, om lag 300 millioner kroner per døgn. Da snakker vi om et overskudd etter kostnader.
  2. Bransjen trenger stabilitet og forutsigbarhet. Også for å tiltrekke oss ny kompetanse og kapasitet. Det er viktig å få tilstrekkelig med nye letearealer. For oss er nye felt og plattformer viktig for å sikre og trygge arbeidsplasser i Norge for våre medlemmer.For nasjonen vil det bety et fortsatt løft i forhold til arbeidsplasser, skatte inntekter, ringvirkninger mot andre lokale bedrifter osv.For verftsindustrien og leverandørindustrien vil det bety arbeidsplasser, utvikling av kompetanse og teknologi.
  3. Norsk petroleumsproduksjon har lave utslipp og spiller en viktig rolle i den europeiske energiforsyningen. Gass til erstatning for kull er en rask og effektiv måte å få til store utslippskutt og er en del av løsningen når europeiske land skal nå sine klimamål.

Stortinget bør derfor si ja til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja (LOVESE). Det er ingen ulempe å skaffe seg kunnskap.

Politikere må være sitt ansvar bevisst

Etter 2025 vil oljeproduksjon halveres, ifølge Oljedirektoratet. Og inntektene til AS Norge vil falle betydelig. Hvem er interessert i å betale mer skatt og avgifter. Eller få en dårligere velferd, skoler, sykehus og pensjon? Hvilken del av velferden ønsker vi å ta bort?

Det vil bli konsekvensen.

Konsekvensvurderingen må komme i gang – det tar eventuelt 12 til 15 år til et felt er i drift og i produksjon. Vi har ingen tid å miste. Vi tror fortsatt det er mye å finne, mye olje og gass på norsk sokkel som vi har et ansvar for å utvikle.

Vi trenger at norske politikere tar ansvar for fellesskapets verdier, de tusenvis av arbeidsplasser som er knyttet til vår industri, og de enorme ringvirkningene som vår bransje kaster av seg i nesten alle Norges kommuner.

En konsekvensvurdering av LOVESE er noe vi og bransjen ønsker – det er ingen ulempe med å skaffe seg kunnskap.

Dette kan være arbeidsplasser for fremtidig ungdom. Det kan politikerne være med på å bidra med. Derfor er vi avhengig av at dere politikere er med på å gi oss og bransjen muligheten til å lete og finne i nye områder.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

PerSteinarStamnes

Per SteinarStamnes

Per Steinar Stamnes er leder klubben til Industri Energi i Equinor Sokkel.
Flere artikler avPer Steinar