Min Advokat har fått inn 5000 saker fra medlemmene

16. januar 2019

Drøyt to år etter at Industri Energi insourcet advokathjelpen og Min Advokat ble opprettet, har vi fått inn hele 5000 saker fra medlemmene. Derfor synes vi at det passer å gjøre opp status, skriver advokat Birgitte Schjøtt Christensen.

DSC_3733
Advokatene i Min Advokat

Min Advokat har fire advokater som arbeider med saker om kjøpsrett og fast eiendoms rettsforhold, og fire advokater som jobber med arvesaker, barnesaker og familiesaker.

Vi har representert medlemmer i mer enn 150 rettsprosesser i forskjellige tvisteløsningsorganer, eksempelvis forliksråd, Husleietvistutvalg, Forbrukertvistutvalg, jordskifteretter, tingretter og lagmannsretter over det ganske land.

Advokatene hos oss har behandlet 3-400 saker hver, og det er omtrent dobbelt så mange som ved et «vanlig» advokatkontor. Det er flere som ikke får den hjelpen de ønsker. Våre retningslinjer gir føringer på hvilke saker vi kan ta. For det første tar vi bare saker på våre utvalgte rettsområder, og for det andre må medlemmets krav kunne føre frem. Trygdesaker og skattesaker er for eksempel ikke med.

Ordningen dekker de rettsområder der vanlige arbeidstakere oftest får behov for advokathjelp. Hvis vi skulle ha dekket alle saker alltid, måtte ordningen ha vært langt dyrere enn 59 kroner i måneden. Vi fremsetter heller ikke noe krav på vegne av et medlem hvis ikke det er rimelig sannsynlig at det er hold i kravet.

Fra arbeidshverdagen har vi mange morsomme historier, rare opplevelser og fornøyde medlemmer å vise til. Som mannen som sjekket kjernejournalen sin og fikk sjokk da han leste at han var juridisk far til et barn i trettiårene som ekskona fødte 10 måneder etter at de ble separert. Min Advokat fikset stevning i farskapssak og etter DNA-analyse ble mannen fritatt fra farskapet ved dom. Det var kjekt med en opprydning i arverekken i tide. Etter arvelaters dødsfall er det som regel for sent.

Eller hva med den barnløse og eksentriske arvetanten som tok innersvingen på familien? Etter en dårlig besøkt gravferd kom testamentet hennes frem. Det verdifulle dødsboet skulle kun deles mellom de av slektningene som hadde møtt opp i begravelsen!

Industri Energi er et modig foregangsforbund som «fant opp» ordningen med gratis advokathjelp på privaten som medlemsfordel. Mange forbund i og utenfor LO-familien har kopiert ordningen etterpå.

I anledning 5 000-sakersmerket har vi samlet konkrete saker som er ganske typiske i vår virksomhet:

Ble medlem av motorsykkelklubb for å løse sak

Én av kjøpsrettssakene ble behandlet av advokatfullmektig Magnus Fure Moen, som endte med å melde seg inn i en motorsykkelklubb for å få løst saken!

Det gjaldt en motorsykkel som ett av våre medlemmer hadde solgt privat. To uker etter kjøpet ble vårt medlem klaget inn til Forbrukerrådet med krav om at vår mann skulle dekke kostbare reparasjoner. Kjøper hadde demontert motoren og sendt den til England for reparasjoner, og kostnadene begynte å nærme seg kjøpesummen. Til støtte for sitt krav hadde kjøperen lagt frem en brukermanual for motorsykkelen som tilsynelatende viste at vårt medlem skulle ha byttet fjærer på sykkelen i sin eiertid.

Da sykkelen var av et relativt ukjent merke og av eldre type var det vanskelig å få tak i originale manualer til den. Gjennom å bli medlem i den engelske eierklubben fikk Magnus tak i en trivelig engelskmann som satt på kopi av manualene vi trengte. Disse viste heldigvis at det på ingen måte var krav om bytting av disse fjærene.

Det ble i samråd med klient utarbeidet et tilsvar til Forbrukerrådet vedlagt de faktiske manualene. Da disse ble forelagt kjøper trakk han sitt krav fullstendig.

Vårt medlem ble selvsagt fornøyd: «Så fantastiske nyheter. Må bare si tusen takk for hjelpen :)»

Lettelsen er stor når saken løses

Advokat Sindre G. Marqvardsen bisto et medlem som hadde solgt en brukt Volvo XC60 for kr 200 000. Etter kort tid kom kjøperen med en rekke mangelskrav. Totalt ble det krevd prisavslag og erstatning med drøyt kroner 50 000. Vårt medlem sendte raskt et godt og avvisende svar til kjøperen, men kjøperen ga seg ikke og engasjerte egen advokat.

Etter noe brevveksling mellom advokatene startet kjøper en sak for Forbrukerrådet med påfølgende behandling i Forbrukerklageutvalget. Vårt medlem fikk fullt medhold. Motparten har ikke tatt saken videre til tingretten og vedtaket er dermed rettskraftig.

Medlemmet sendte denne e-posten til Sindre da saken ble avsluttet:

«Hei

Tusen takk for en fantastisk god nyhet!!! Og tusen takk for en veldig god jobb du har gjort for oss! Det er en utrolig lettelse! Så får vi bare håpe han har vett til å akseptere «nederlaget» og legge saken bak seg!»

Vi tar rettsprosessene hvis det behøves

Et annet medlem hadde kjøpt en båt der motoren senere havarerte. Advokat Trond A. Jacobsen reklamerte på vegne av medlemmet. Selgeren engasjerte et av landets største og dyreste advokatfirmaer, men det hjelper jo ikke om saken står på rettslig gyngende grunn. Trond ga beskjed om at båtkjøperen hadde en hel fagforening i ryggen som ville ta prosessen fullt ut, og da la selger seg «flat» og innrømmet vår mann et prisavslag. Det er alltid hyggelig å be medlemmer om å oppgi kontonummeret ved sakens avslutning.

Det finnes løsninger- også når motparten er utilgjengelig

Flere av sakene om fast eiendom dreier seg om husleie, der vi bistår medlemmer både som leietakere og utleiere. Ett av våre medlemmer hadde leid ut en hybel og hadde en leietaker som sa opp. Til tross for at oppsigelsestiden var avtalt til tre måneder, flyttet leietaker ut etter bare én måned, og hun nektet å betale husleie for den resterende perioden. I tillegg var det gjort skader på husrommet som hun ikke ville betale.

Da medlemmet kontaktet oss hadde leietaker sluttet å svare på telefon og e-post. Det var ikke stilt depositum. Min Advokat ved advokatfullmektig Magnus Fure Moen utformet et kravbrev til leietaker. Da dette ble ignorert tok vi ut forliksklage. Også denne ble ignorert av leietaker. Vi brakte saken videre til namsmannen som besluttet at det skulle tas utleggstrekk i lønnen hennes hver måned frem til hun hadde gjort opp for seg.

Sitat fra medlem: «Veldig bra jobba. Takk for meget god bistand.»

Advokater kan også finne gode løsninger i familieuenigheter

Advokat Trond A. Jacobsen ga rådgivning til et medlem som sto foran en oppløsning av familiesameiet i en hytte til mange millioner. Medlemmet eide eiendommen sammen med sine søsken, og ett av søsknene satt godt i det og hyret en dyr advokat. Etter forhandlinger kom søsknene til enighet og vårt medlem var godt fornøyd med resultatet og at han slapp å møte familien i retten.

Medlemmet takket Trond slik:

«Takk for raskt svar. Da aksepterer jeg nok tilbudet som foreligger. Takk for oppriktig og fornuftig hjelp, det har vært godt!»

Barnesaker er ressurskrevende

Rettssaker om barn tar lang tid – ofte flere år, og konfliktene er sjelden bilagt etterpå.

Barnesakene tar beslag på mye av tiden til de fire advokatene som arbeider med dette fagfeltet. Derfor var det overraskende at «bare» 361 av de 5 000 sakene gjaldt saker etter barneloven; om foreldreansvar, samvær og bosted for barn. Vi trodde at det minst var fem ganger så mange barnesaker, for disse sakene krever store ressurser i form av mange advokattimer, mye reising og mange rettsmøter. Dette er medlemmer i krise som behøver tettere oppfølging.

42 av barnesakene kom opp for domstolene. Det avholdes ofte både to og tre rettsmøter i hver sak med noen måneders mellomrom. Advokatene våre reiser i rettsmøter i hele landets tingretter, på kryss og tvers fra Narvik i nord til Lister i sør, og fra Sunnfjord i vest til Elverum i øst.

Ett av våre medlemmer hadde en lang historikk med sin tidligere samboer. Den første samværsavtalen ble sabotert, og etter søksmål og rettsforlik skulle vårt medlem ha helgesamvær annenhver helg.

Straks etter forliket ble samværet sabotert på nytt. Etter begjæring ved advokat fikk medlemmet kjennelse om at for hver gang samværet ble sabotert, skulle bostedsforelder betale en bot til statskassen.

Da kom medlemmet til oss. Sabotasjen fortsatte og med vår hjelp ble det ble inndrevet flere bøter – uten at det hjalp på samværsviljen. Da reiste vi nytt søksmål med krav om at barnet skulle flytte til vårt medlem. Det var eneste måten å sikre barnet kontakt med begge foreldre. Etter nok en langvarig rettsprosess fikk vårt medlem fullt medhold og barnet ble flyttet.

En annen sak startet med et høylytt samlivsbrudd med politiutrykning og påstander om vold mot vårt medlem. Kort tid etter «stakk» den andre forelder av med barna uten å oppgi hvor de hadde tatt veien. Vårt medlem sto uten kontakt med barnet sitt. Etter en langvarig prosess har foreldrene blitt enige om delt bosted. Omsorgsplanen er tilpasset vårt medlems skiftordning og er i sum en 50/50-løsning.

Begge disse medlemmene er for øvrig pappaer. Det er altså myte at det alltid er mødrene som vinner frem. Barneloven er kjønnsnøytral og innrettet etter hva som er best for barna. Dere medlemmer som spør oss om hvilke rettigheter en forelder har, blir derfor raskt korrigert!

Viktig for barna at foreldrene blir enige

De fleste barnelovsakene løses heldigvis gjennom rådgivning, uten rettssak. Advokatene bistår enten medlemmene underhånden med tips og råd underveis og lager utkast til barneavtaler med mer. Andre ganger går vi åpent i forhandlinger med den andre forelder og dennes advokat.

Det viktigste for barna er ofte at foreldrene blir enige. Det er faktisk mindre viktig hva foreldrene blir enige om. Mange foreldre kives om prosenttall og antall overnattinger, men for et barn kan det være likegyldig om resultatet er 60/40 eller 70/30.

Takk fra «liten, usikker mann»

Et av våre medlemmer brukte ett år på å hale i land en fornuftig løsning om delt bosted for en seksåring, der omsorgsplanen ble tilpasset skiftarbeidet hans. Han fikk hele tiden vår rådgivning underveis. Denne saken var lite krevende for advokaten som noterte seks timer arbeid med saken.

Det var både overraskende og hyggelig å få denne tilbakemeldingen fra medlemmet når barneavtalen var signert:

«Tusen hjertelig takk for all hjelp, psykisk støtte, ærlige og reflekterte bidrag underveis. Setter veldig stor pris på hjelpen fra deg. Du har helt tydelig kontroll på tema, samtidig som du er en fantastisk «samtaleterapeut» for en liten, usikker mann!»

Arvesaker er belastende

Advokat Ellen Dannevig Abrahamsen bisto et medlem som hadde mistet faren sin for flere år siden. Medlemmet var enebarn. Så døde bestefar og boet skulle deles mellom vårt medlem og en tante som hadde engasjert advokat. Utfordringen besto i tolking av flere testamenter og behandling av en rekke arveforskudd. Etter forhandlinger kom partene til enighet.

Ellen satte stor pris på å få denne enkle og trivelige tilbakemeldingen fra medlemmet rett før jul:

«Hei Ellen

Nå er saken løst og det er klart jeg er fornøyd. Kjempefornøyd. Det er en tung bør, som har hengt der i mange år, som nå er avsluttet.

Det er trist at så mange arveoppgjør ender i krangel, men da er det godt å kunne få profesjonell hjelp til å tolke rettighetene alle har.

Som nevnt tidligere, var det viktig for meg at dette ble gjort riktig, for alle parter.

Må få takke for din bistand og de du eventuelt har hatt med deg.

Tusen takk for hjelpen, Ellen. Nå kan julen bare komme.»

Når medlemmet ikke vet om Min Advokat

Ett av våre medlemmer hadde lenge stått i konflikt med en tidligere ektefelle. Medlemmet kjente ikke til Min Advokat og hadde brukt 120 000 kroner og mange måneder på å la et angivelig «velrennomert» advokatfirma føre saken, uten å komme i mål. Motparten tok ut søksmål og saken lå i tingretten da en lokal tillitsvalgt fikk sluset medlemmet inn til oss.

Det var mye informasjon som måtte innhentes først før partene gikk i forhandlinger. Saken var arbeidskrevende, og jeg hadde fakturert om lag kroner 75 000 på saken om jeg skulle ha sendt regning til klienten. Medlemmer i Industri Energi får heldigvis gratis bistand.

Idet partene var i havn og hadde forlikt en skifteavtale, oppsummerte medlemmet sin erfaring med Min Advokat slik:

«I forbindelse med skilsmisse og følgende oppgjør/skifte av eiendom/andre aktiva/gjeld etc. inngikk jeg avtale med en velrenommert lokal advokat for å ivareta mine interesser.

Kort oppsummert, ble dette etter hvert en langdryg affære, hvor lite skjedde/ingen framdrift.

Da motparten til slutt leverte inn stevning, hadde jeg mistet tilliten til denne advokaten og besluttet å benytte meg av ekspertisen til Industri Energi, hvor jeg har vært medlem og hatt utvidet forsikring hos.

Tok derfor kontakt med stedlig representant hos Industri Energi, som kjapt tok de nødvendige skritt mot «kontoret».

Min opplevelse var at det ble tatt tak umiddelbart, og forstod etter hvert at jeg var blitt «tildelt» en erfaren og solid advokat. Føltes således litt «stressende» i starten (var vant til at «ting tok tid»). Men skjønte etter hvert at her må vi være «på», noe som var helt på sin plass, da lite var skjedd tidligere.

Opplevde advokaten som framoverlent, og med vilje til å få fortgang i saken.

Stengte ikke «kontoret» kl.16 – Vi hadde telefonmøter/mailkommunikasjon langt utover kvelden.

Overordnet mål var å få til et akseptabelt oppgjør utenom rettssystemet. Fikk i den forbindelse også etter hvert inntrykk av at hun fikk en god og konstruktiv dialog med motpartens advokat.

Etter hvert som nødvendig dokumentasjon ble innhentet og presentert/argumentert for motpart, økte sannsynligheten for en akseptabel løsning.

Min advokat ble på slutten delegert fullmakt til å sluttforhandle endelig oppgjør innen en gitt økonomisk ramme, og med ønske om en snarest mulig løsning. Samme dag var avtalen på plass, godt innenfor rammen.

Som en konklusjon vil jeg gi min beste anbefaling til Industri Energi mht. advokathjelp.

Opprinnelig advokat var «waste of good money», og som beløp seg til ca 120.000.-

Takk for godt samarbeid!»

Gode resultater gir takknemlige medlemmer

Jeg avslutter med et knippe av de mange hyggelige, anonyme tilbakemeldingene vi har fått på responsskjemaet vi sender ut etter at saker er blitt avsluttet. Dette er frydefull lesning, så takk til dere solidariske medlemmer som har valgt å sette av 59 kroner i måneden slik at dem av oss som virkelig trenger det, har tryggheten ved gratis, profesjonell advokatbistand når det trengs.

Disse anonyme takksigelsene går derfor til alle oss medlemmer i Industri Energi:

– God bistand av dyktig og hyggelig advokat.
– Er veldig positivt overrasket av at også samboeren min fikk tilbudet.

– Jeg fikk svært god hjelp av en hyggelig advokat som hadde mye kompetanse på det aktuelle området.
– Kjempefornøyd. Advokaten var veldig tålmodig og hjalp til så godt hun kunne.
– Fantastisk medlemsfordel. Tommel opp!
– Helt fantastisk oppfølging, og jeg fikk svar på alt jeg trengte svar på! Over all forventning!
– Veldig fornøyd. Gjorde alt mye lettere.
– Veldig god hjelp og støtte.
– Fikk veldig god hjelp av en veldig hyggelig advokat!
– Birgitte Schjøtt Christensen gjorde en fantastisk jobb!
– Fantastisk hjelp, rask med å ta kontakt og svare på spørsmål.
– Raskt svar og god service. Skal anbefale dere til kollegaer.
– Kjempehyggelig og hjelpsom!
– Super hjelp.
– Veldig godt inntrykk av advokaten. Profesjonell og med høy kompetanse. Alle burde ha denne medlemsfordelen med i sitt medlemskap.
– En fin løsning!
– Virkelig god og detaljert informasjon fra advokaten om sakens detaljer, så mange takk.
– Veldig hyggelig og informativ samtale.
– Gode og raske svar med mye hjelp i. Er kjempefornøyd med hjelp og respons.
– Setter pris på tålmodig advokat som har tatt seg tid til å ordne en god avtale for oss og tatt seg tid til å forklare oss diverse som vi har lurt på.
– Er veldig fornøyd med hun som bistod oss.
– Glimrende assistanse!
– Topp hjelp 🙂

– Har bare ros å gi Birgitte Schjøtt Christensen. Hun var presis, profesjonell og dyktig i det hun hjalp meg med. Bruker gjerne henne igjen.
– Jeg er utrolig fornøyd med advokatfullmektig Reidun Svalebjørg i min sak. Jeg hadde ikke stått «løpet» ut hadde det ikke vært for henne. Vil til alle rundt meg anbefale å være organisert i IE. Man vet aldri når man skulle ha behov for hjelp. Er evig takknemlig for all hjelp og støtte. Tusen takk!!
– Veldig fornøyd med Min Advokat og hjelpen jeg har fått.
– Oppklarende og fine svar på det jeg lurte på.
– Ærlig og oppriktig tilbakemelding på min forespørsel. Meget bra!!!!!!!
– Kan bare si at dette fremstår som et svært godt tilbud.
– Hei, vil gi stor ros til deres medarbeider Birgitte Schjøtt Christensen, hun har vært svært profesjonell og effektiv og målrettet i vårt behov for advokatbistand i vår sak. Det har vært en trygg opplevelse med å gi saken i hennes hender. Vil bare takke for hjelpen.
– Gode råd. Rask behandling. Effektiv samhandling mellom advokat og klient (telefonmøte).
– Meget god hjelp!
– Helt topp med advokathjelp innbakt i medlemskapet.
– Meget bra tilbud hvis en plutselig trenger hjelp.
– Føler meg privilegert som har en slik ordning.
– Veldig fin service. Følte meg ivaretatt.
– Meget rask respons og god service. Jeg er imponert og takknemlig for god hjelp.
– Veldig greit å få kontakt og svar på spørsmål.
– Medlemsfordelen kom godt med. Har fått fantastisk god hjelp.
– Takker for hurtig hjelp og god kommunikasjon hele veien.
– Veldig fornøyd med at svar og forklaringer blir sagt og forklart på et «språk» man forstår. Det er mange uttrykk og paragrafer som er uforståelig for oss som ikke er inne i jus og juridiske ting. Er også veldig fornøyd med tilbakemeldingstiden… og i det hele tatt. Helt topp.
– Fantastisk bra. Veldig godt mottatt, super service. Dyktig.
– Veldig raskt svar, det er alltid bra.
🙂
– Meget bra. Sindre har gjort en god jobb.
– Fantastisk bra mottatt, kjempegod service. Vil absolutt anbefale. Tommel opp!
– Fekk satt opp testament og ektepakt. Fekk gode råd og veiledning undervegs. Meget fornøyd.
– Kan bare si at jeg fikk veldig god hjelp da jeg trengte det. Og veldig god støtte. Tusen takk.
– Ingen ris, bare ros.
🙂
– Proff håndtering og veldig fornøyd.
– Veldig fornøyd, får gode og konkrete råd og veiledning.
🙂
– Rask å svare. Utfyllende ærlige svar. Forståelig dialog.
– Flott service.

 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Birgitt Schjøtt Christensen

Birgitte SchjøttChristensen – Min Advokat

Birgitte tok juridikum i 1997 og har bakgrunn som advokatfullmektig og advokat, politifullmektig og dommerfullmektig. Nå er hun fagansvarlig i Min Advokat.
Flere artikler avBirgitte Schjøtt