Filippinene – et av verdens verste land for fagorganiserte

24. april 2019

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter for 2019 går til den filippinske fagforeningsaktivisten France Castro. Hun får prisen for sin mangeårige kamp for å organisere lærere og for å slåss for grunnleggende arbeidstakerrettigheter på Filippinene.

Espen Løken
Espen Løken, daglig leder av Svenssonstiftelsen.

Dette innlegget stod først på trykk i Klassekampen den 15. april 2019.

Filippinene er ifølge siste utgave av Global Rights Index fra International Trade Union Confederation (ITUC) – den globale sammenslutningen av LO’er – et av de ti verste landene i verden for arbeidstakere og tillitsvalgte. Ifølge ITUC respekterer ikke landet de grunnleggende arbeidstakerrettighetene: Retten til å organisere seg og forhandle kollektivt, samt retten til beskyttelse mot barnearbeid, diskriminering og tvangsarbeid. Det er ekstrem statlig vold i landet og undertrykking av sivile rettigheter under regimet til president Duterte. Arbeidstakere og fagforeningsaktivister opplever trusler og forfølgelse, og må slåss for grunnleggende rettigheter som å kunne fagorganisere seg og mot forfølgelse fra myndigheter og arbeidsgivere.

Regimet har særlig gått til angrep på fagforeningsaktivister blant lærere og journalister. Noen er drept og mange fengslet. Dødstrusler er ikke uvanlig. I den seinere tid har politioffiserer på Filippinene drevet en organisert kampanje der de hetser og offentliggjør opplysninger om fagorganiserte lærere.

Innførte første tariffavtale for lærere i offentlige fillipinske skoler

France Castro er et av de modige menneskene som står opp for demokrati og arbeidstakerrettigheter. Hun jobbet som lærer og tok initiativ til å starte fagforening i byen Quezon. Etter få år ble hun generalsekretær for Alliance for Concerned Teachers (ACT) og sto i spissen for å samle filippinske lærere i en felles fagforening.

ACT under ledelse av France Castro har på kort tid vokst til å bli en av de største fagforeningene på Filippinene. Forbundet inngikk i 2016 den første tariffavtalen for lærere i offentlige filippinske skoler, en avtale som også anerkjenner streikeretten. Men tillitsvalgte i ACT mottar stadig dødstrusler. Lederen, Raymond Basilio, fikk midt under en pressekonferanse i januar beskjed om at han var den neste som sto for tur. De siste månedene har han ikke overnattet samme sted to netter på rad, har ikke kunnet besøke familien sin eller oppsøke forbundets kontor. Den globale fagorganisasjonen for ansatte i utdanningssektoren, Education International (EI), vedtok 4. april en fordømmelse av den filippinske regjeringens offentliggjøring av navn på tillitsvalgte i ACT og dødstruslene

Castro har løftet arbeidstakerkrav fram for parlamentet

France Castro tok kampen for viktige arbeidstakerkrav videre inn i parlamentet da hun ble innvalgt i 2016 som forbundets kandidat. Der har hun blant annet stått i spissen for kravet om 105 dagers barselspermisjon for alle kvinner, et krav som nylig gikk gjennom i parlamentet, samt krav om heving av den nasjonale minstelønnen. Som representant for lærere har hun slåss mot nyliberale reformer i utdanningssektoren og for bedre arbeidsforhold for lærere. Hun har også engasjert seg i kampen mot å senke den kriminelle lavalderen, for å fjerne pålagt militærtrening i skolen og mot drap på tusenvis av ungdommer i president Dutertes krig mot narkotika.

Samtidig er hun under stadige angrep fra politi og paramilitære. I forbindelse med sitt og forbundets engasjement for urfolks rettigheter til utdanning, ble hun angrepet av paramilitære og arrestert i november 2018 under et solidaritetsbesøk hos urfolk på øya Mindanao. Disse opprinnelige folkegruppene trakasseres av militære og paramilitære, skoler stenges og mer enn 350.000 personer har blitt tvangsflyttet på grunn av bombing og militære operasjoner. Både i og utenfor parlamentet har hun hele tiden slåss på de fattiges, arbeidsfolks og menneskerettighetenes side mot mektige motstandere.

Fagbevegelsen er under stort press i mange land

Fagbevegelsen er under voldsomt press over hele verden. Når ulikheten og presset på demokratiske rettigheter øker, er det arbeidsfolk og fagbevegelsen som ofte er de første ofrene og samtidig er de viktigste forsvarerne for demokrati og rettferdig fordeling. På Filippinene er det særlig den ekstreme statsstøttede voldskampanjen og undertrykkelse av folks rettigheter som gjør at landet regnes blant de verste sammen med land som Kambodsja, Egypt og Saudi Arabia. I tillegg er lovene utformet for å gjøre det vanskelig å organisere seg og få lov til å danne en klubb på arbeidsplassen. Det kan ta flere år. Det samme ser vi i Kasakhstan der lederne av den uavhengige fagbevegelsen som fikk Arthur Svensson-prisen i fjor, nå møtes med nye rettssaker og trusler om flere år i fengsel på bakgrunn av konstruerte anklager. I denne kampen trenger vi tøffe modige ledere som France Castro.

«Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter»

Prisen tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden. Det er en internasjonal pris opprettet av Industri Energi og deles ut årlig av «Komiteen for Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter». Prisen er på NOK 500.000. Halvparten går direkte til prisvinner og et tilsvarende beløp settes av til oppfølgingsarbeid knyttet til prisvinneren eller nærliggende prosjekter. Prisutdelingen skjer i Oslo 12. juni under et arrangement på Rockefeller.

 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Espen Løken

EspenLøken

Espen Løken er daglig leder for Svenssonstiftelsen og har vært sekretariatssjef i Industri Energi i ti år.
Flere artikler avEspen