5 grunner til at du bør være medlem i en fagforening

1. juli 2019

Espen Løken, daglig leder i Svenssonstiftelsen, forklarer hvorfor du bør melde deg inn i en fagforening.

1. Du får hjelp og støtte i arbeidslivet

De aller fleste opplever uregelmessigheter på jobb i løpet av arbeidslivet. Oftest mindre ting, som at det er noe feil med lønna, at du ikke får fri når du trenger det eller at du ikke får ferie du har krav på. Noen ganger kan det være verre ting. I verste fall trakassering eller at du mister jobben. Da kan det være godt å ha noen i ryggen.

Enten du har en tillitsvalgt på jobben din eller kontakter forbundet ditt eksternt, kan det være en stor lettelse å ha noen å gå til for å få råd og tips eller at noen tar saken din og snakker med arbeidsgiver for deg.

Vi i Industri Energi har sørget for at mange tusen har fått tilbake jobben etter å ha gått til sak med forbundet i ryggen. Noen oppsigelser er selvfølgelig innafor, men da kan iallfall fagpersoner sjekke ut om du har en god sak. Er du ikke fagorganisert, har du ingen i ryggen hvis noe skjer. Å være uorganisert betyr usikkerhet og færre rettigheter. Blir du rammet av en arbeidskonflikt, streik eller lockout, får du som fagorganisert streikebidrag. Som uorganisert får du ingenting.

De tillitsvalgte er ikke der bare for å hjelpe når du har spesifikke problemer. De er valgt av medlemmene fordi de har tillit, og skal være involvert i alle større endringer på arbeidsplassen. Effektiviseringsprosesser, nye prosjekter, store endringer, HMS-arbeid. Alt skal drøftes med de tillitsvalgte som passer på at dine behov ivaretas. Krav til arbeidsmiljøet, behov for opplæring, krav til bemanning med mere.

Industri Energi har 56.000 medlemmer innen landbasert- og offshore-industri og jobber også politisk for å sikre gode rammevilkår for arbeidsplassen din.

2. Du tjener bedre og får bedre ordninger

Forskning viser at fagorganiserte arbeidstakere tjener mer enn uorganiserte; Jo større andel av de ansatte på en arbeidsplass som er fagorganisert, jo mer øker lønna. Er over halvparten organisert, øker lønna med 18-23 prosent, sier forskerne.

Jo flere på arbeidsplassen som er organisert, jo lettere er det for forbundet å forhandle med bedriften.

5 ukers ferie, 37,5 timer arbeidsuke og avtalefestet førtidspensjon. Du setter sikkert pris på det. For ikke å si velferdspermisjon med lønn ved barnas første skoledag og ved legebesøk. Ikke noe av dette kom av seg selv. Det er ikke en gang lovfestet. Rettigheter og goder som mange tar for gitt, er resultat av tariffavtaler mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Også mye av det som i dag er lovfestet, er resultat av fagbevegelsens krav. Arbeidsmiljøloven er bare ett eksempel, men viktig.

Det som er oppnådd, er ikke hugget i stein. Sykelønnsordningen har gjentatte ganger vært gjenstand for politiske angrep. Fordi vi har en sterk fagbevegelse, har vi klart å forsvare ordningen.

3. Du kan være med å påvirke

En fagforening er ikke bare en klubb der du er medlem og betaler kontingent. Der noen er betalt for å ordne opp. Det er du og kollegene dine som er fagforeningen. Det er dere som bestemmer. Som velger hvem som har tillit og som stemmer over om et forhandlingsresultat skal godkjennes.

Faktisk er hele fagbevegelsen demokratisk oppbygd. Vedtak fattes på årsmøter, landsmøter og kongresser. Av deg og de du har tillit til. Du og kollegene dine velger lokale tillitsvalgte. De tillitsvalgte velger forbundsledelse og bestemmer forbundets politikk. Også LOs ledelse velges av tillitsvalgte fra forbundene og styres av vedtak fattet på kongressen.

Som enkeltperson på arbeidsplassen har du begrenset påvirkningskraft på egen arbeidshverdag. I et fellesskap kan vi stå sammen for et godt arbeidsliv på arbeidsplassen og i samfunnet. I stedet for å prøve å påvirke hver for oss, kan vi gjøre det sammen.

Det gjelder så mye mer enn lønn og andre ytelser. Hvordan vil vi ha det på jobben? Hvordan vil vi at arbeidet organiseres? Hvordan skal bedriften utvikle seg? For å bli hørt og påvirke slike ting må vi være organisert sammen. Da har arbeidsgiver noen å diskutere med, noen han vet representerer de ansatte.

Er du misfornøyd med de tillitsvalgte eller med hva som gjøres, kan du komme med andre forslag på årsmøtet. Ta opp sakene du er opptatt av og sett dagsorden for ditt fagforbund!

Du kan også stille som kandidat til tillitsverv selv. Alle trengs i arbeidet for et godt arbeidsmiljø og gode betingelser.

4. Du hjelper andre

Får du vanskeligheter, får du hjelp av fellesskapet. Kanskje er du så heldig at du aldri selv kommer i vanskeligheter. Da er du som organisert med på å sikre at andre som trenger det, får hjelp. Fordi det er en sterk fagforening på plass. Hvis kollegaen din blir trakassert eller ikke får lønnsopprykk, kan hun få hjelp av den tillitsvalgte. Dette er solidaritet. At vi bryr oss om hverandre, hvordan vi alle har det på jobben.

Bare det at de fleste er med i fagforeningen og at dere har tillitsvalgte, gjør at sjansen for at noen blir dårlig behandlet minker.

Organiserte arbeidstakere sørger ikke bare for seg selv, men tar ansvar for hverandre og for samfunnsutviklingen. Du kan velge å stå utenfor, men hvis alle hadde gjort det, ville vi alle vært mye dårligere stilt.

Som uorganisert får du oftest de samme godene. Men det gjelder bare hvis de andre er medlemmer av fagforeningen. Som fagorganisert bidrar du og er medeier i godene – som uorganisert snylter du som gratispassasjer.

Kanskje har du til og med kolleger i andre land? Land der arbeidsforholdene kanskje er langt dårligere enn hos oss. Gjennom at fagforeningen samarbeider med fagforeningene i disse landene, kan du bidra til at forholdene blir bedre. I Ghana – eller i Danmark. Sammen er vi sterkere.

5. Gode medlemsfordeler

Fordi vi er mange har forbundet eller LO forhandlet fram gode medlemsfordeler på viktige områder i livet. Dette er ordninger som ofte er både bedre og billigere enn hva du som enkeltperson kunne ha forhandlet fram. Advokatforsikringen som mange LO-forbund har, gir deg for eksempel rett til juridisk bistand på viktige områder i privatlivet. Advokatbistand er ellers noe som fort blir altfor dyrt for vanlige arbeidstakere.

Sjekk ut forsikringene du får i medlemskapet og andre medlemsfordeler.  Ta også en titt på medlemsfordelene du får via LO Favør-ordningen.

Mange setter stor pris på ferieleilighetene, kurstilbudet og så videre, men for meg er dette bare krydderet på toppen.

 

Meld deg inn i Industri Energi her. 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Espen Løken

EspenLøken

Espen Løken er daglig leder for Svenssonstiftelsen og har vært sekretariatssjef i Industri Energi i ti år.
Flere artikler avEspen