Klimamisforståelser

12. august 2019

LO-sekretær Are Tomasgard vil rette opp i noen misforståelser om klima, fornybar energi og sirkulærøkonomi.

aretomasgard_4
Are Tomasgard jobbet tidligere i Industri Energi, men er nå LO-sekretær.

Nei, det står ikke hundrevis millioner solcellepanel på lager, klar til installasjon.

Nei, det står ikke parkert titalls millioner nye el- biler, klar til å rulle ut på veiene.

Nei, det står ikke klar hundrevis av tusen kilometer ny skinnegang og like mange nye togsett klar til å tas i bruk.

Og, nei, det står heller ikke titusener av nye hav-vindmøller eller andre vindmøller på lager. Noen må produsere alt det vi trenger i det grønne skiftet, les: industri: Og noen må levere mineralene og energien industrien trenger for å produsere alt vi trenger i et globalt grønt skifte .

Vi har ikke alle mineralene vi trenger

En annen stor misforståelse, er at noen tror fornybar energi kommer av seg selv. Fakta er at vi ikke har i nærhet av nok kapasitet innen fornybar energi til å produsere alt det vi trenger i det grønne skiftet. Over 80 prosent av verdens energimix er fremdeles fossil, 25 år etter Kyoto-avtalen.

En kanskje like stor misforståelse er at vi har alle mineralene vi trenger. Sannheten er at selv om alt utvunnet kobber så langt i verdenshistorien resirkuleres, trenger vi likevel dobbelt så mye kobber om verden skal elektrifiseres.

Vi trenger en rekke resirkulerbare mineraler, men det må utvinnes mye mer før vi har nok til å dekke det aller meste av behovet gjennom resirkulering.

Sirkulærøkonomi er viktig, men vil kreve mye

Men, den aller største misforståelsen er at sirkulærøkonomi er en slags innersving i det grønne skiftet.

Den sirkulære økonomiske tilnærmingen er nødvendig, men vil kreve mye.

De enorme transformasjonene verden står overfor, og som må skje raskt – gjør at vi ikke har tid til symbolpolitikk. Fremtiden krever at vi bruker resirkulerbare materialer og driver med fornybar energi. Frem til vi har utvunnet nok resirkulerbare materialer og nok fornybar energi til å dekke behovene våre, må vi ha både petroleumsproduksjon og gruvedrift i verden.

Overgangsperioden vil vare i mange tiår, kanskje hundreår; men kan kortes ned om vi handler koordinert og målrettet globalt. I denne overgangsfasen kan Norge, som har både mineraler og petroleum – sette verdens beste standarder for drift, og vi kan bruke det vi høster på å forsere det grønne skiftet – på å bygge solceller, el- biler, vindmøller, batterier, jernbane og så videre.

Eller vi kan satse på symbolpolitikk og selvpisking.

Teknologiutvikling er essensielt redusere global oppvarming

Misforstå meg rett: En viktig del av det grønne skiftet er at vi alle tenker igjennom forbruket vårt. Dersom vi klarer å dempe veksten, eller ennå bedre; å redusere behovene for energi og mineraler – vil det bidra til at det grønne skiftet kan gå noe raskere. Systematisk arbeid med lovfestet sertifisering av miljøledelse og produktmerking vil gjøre innsatsen mer effektivt, men det er kun gjennom teknologiutvikling – og å gjøre de rette tingene til den rette tiden – vi kan klare skiftet så raskt at det kan utgjøre en betydelig forskjell i forhold til den globale oppvarmingen.

Og samtidig ivareta hensynet til naturvern.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Are Tomasgard

AreTomasgard - gjesteblogger

Are Tomasgard sitter nå i LOs ledelse. Han har tidligere vært spesialrådgiver i Industri Energi.
Flere artikler avAre