Kritisk for Europa

19. mars 2020

Det vil være både illojalt og farlig å stenge ned produksjonen på norsk sokkel i den situasjonen vi er i. Det kan ramme både gode venner og allierte, skriver Lill-Heidi Bakkerud og Geir Seljeseth i Industri Energi.

En fjerdedel av gassen som i dag brukes i Europa kommer fra norsk sokkel. Vi sørger for at Europa går rundt, selv i en situasjon som den vi er inne i. Norsk gass går til både husholdninger, energiproduksjon og rett inn i industrien. Det er ikke spesielt vanskelig å se for seg konsekvensene hvis man skulle ende i en situasjon hvor norsk sokkel må stenge ned i den Korona-krisen vi er inne i. Det vil stoppe gassbluss i hjemmene, det vil kunne dramatisk minske kraftproduksjonen og det vil kunne føre til at store industribedrifter må stenge ned.

En stopp av produksjonen vil kunne føre til at krisen som våre venner og naboer i Europa opplever, bli både dypere og verre enn hva som er nødvendig. De som er avhengige av norsk gass er alt fra vanlige hjem på den europeiske sletten til produksjon av strøm til byområdene i Frankrike eller Storbritannia. I en slik situasjon må vi erkjenne at produksjonen på norsk sokkel handler om mer enn å skaffe inntekter til å løse hvordan vi skal komme oss ut av krisen etter at viruset har minsket sin effekt på det globale samfunnet. Norsk produksjon av gass på sokkelen er en del av den kritiske infrastrukturen den moderne europeiske samfunnet har. Hver enkelt som er på jobb i olje- og gassindustrien sørger for at Europa kommer seg gjennom viruskrisen.

Det er lett å ende opp med å definere funksjoner som kritisk infrastruktur basert på våre nasjonale behov. Men vi kan ikke, og skal ikke, bli så enøyd at vi ikke husker at vår produksjon også er en del av den store europeiske infrastruktur. Den jobben som våre medlemmer gjør, sørger for at hjem blir varme, det blir lys i lampa og at industriproduksjonen fortsatt vil fungere etter at krisen er over.

Hvis gassen stopper opp fra norsk sokkel i den situasjonen vi er oppe i, så vil det kunne føre til at det tar mye lengre tid å starte opp igjen etter krisen og føre til å flere enn nødvendig vil gå overende. Det er viktig å erkjenne at produksjonen på norsk sokkel er avgjørende slik at krisen ikke blir dypere og mer langvarig enn den må være. En slik situasjon kan vi ikke sitte og se på kan utvikle seg og dermed må både myndigheter, næringsliv og arbeidsfolk gjøre sitt ytterste for å opprettholde produksjonen på norsk sokkel i ukene fremover.

Det må selvsagt gjøres innenfor sikre rammer for folk og miljø. Vi må være sikker i forhold til smitte og trygg produksjon. Dette blir en lang og hard jobb, men et solidaritetsarbeide som vil kunne gi muligheten til å komme oss gjennom denne krisen på andre siden med fungerende samfunn i vår del av verden.

Skrevet av nestleder i Industri Energi Lill-Heidi Bakkerud og Geir Seljeseth leder av Europakontoret  i Industri Energi.

Kronikken var først publisert på Nordnorsk Debatt.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg