Taksonomi i trøbbel

21. januar 2021

98 prosent av alle selskap på den tyske børsen kan ramle utenfor den grønne investeringsordningen som EU-kommisjonen ønsker å innføre. Det skaper frykt i Tyskland og i europeisk økonomi. Nå er det bråstopp for planene, mens EU-kommisjonen har havnet i skvis mellom Europaparlamentet og medlemslandene, skriver Geir Seljeseth, leder av Industri Energis europakontor.

Geir Seljeseth
Geir Seljeseth, leder Industri Energis europakontor.

EUs taksonomi er systemet for bærekraftige aktiviteter. Det er laget for å sikre at grønn finansiering går til selskaper som faktisk er grønne, og skal gjøre det enklere for investorer, kunder og forbrukere å velge bærekraftig. Arbeidet med et slikt system har foregått lenge og rett før jul gikk høringsfristen ut for kriteriene som skulle sørge for grønne investeringer. Mye kan tyde på at listen har blitt altfor finmasket til at den klarer å hente støtte i medlemslandene.

I Norge har taksonomien fått en del oppmerksomhet fordi den kan føre til at havvindprosjekter ikke blir regnet som grønne hvis de går til å stoppe co2-utslipp fra olje- og gassinstallasjoner eller at vannkraftprosjekter ikke kan komme innenfor systemet. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, Jørn Eggum i Fellesforbundet og Frode Alfheim i Industri Energi la i en felles kronikk i Klassekampen vekt på betydningen systemet kan få for norsk industriproduksjon.

EU-kommisjonen har systemet som en bærebjelke i sitt arbeid med å sørge for en grønn omstilling i Europa. Taksonomien skal si noe om hvilke tiltak og selskap som bidrar til det grønne skiftet og hvem som ikke gjør det. Samme dag som høringsfristen gikk ut i førjulstiden annonserte ti land at dette var langt mer enn de kunne tåle. Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Hellas, Ungarn, Malta, Polen, Romania, og Slovakia er alle dypt bekymret over at naturgass er utelatt på en slik måte at de mister sin overgangsenergi på vei vekk fra kull.

Langt på vei fikk de medhold når det rett før jul var møte i rådet i EU hvor alle landene er tilstede. Her nektet landene å godta innstillingen fra kommisjonen som gjorde at for eksempel naturgass som basis for energiproduksjon var innenfor reglene. Problemet for en lang rekke land er at de allerede har startet på omstillingen vekk fra kulldrevne energiverk til gassdrevne. I tillegg er det stor uenighet om hvordan hydrogen skal klassifiseres.

Problemet er at mens medlemslandene ikke synes at listen over tiltak som er grønne investeringer er romslig nok for å ta høyde for de selskapene som finnes i dag, så er det sterke krefter i Europaparlamentet som mener den burde gå enda lengre. I tillegg er det selvsagt også mange i parlamentet som vil stoppe hele systemet. Hvis kommisjonen ikke klarer å lage et system som samler mer enn det de har klart til nå så kan man også risikere at et mindretall i Europaparlamentet legger ned veto og dermed stopper hele taksonomien.

Foreløpig har EU-kommisjonen annonsert at de har utsatt sin endelige liste av hensyn til de mange innspill som kom til høringsfristen. Over 46 000 svar fikk kommisjonen på sitt ønske om innspill. Men problemene går etter alt å dømme dypere enn det.

En av de mest alvorlige bekymringene i Europa er at systemet er så finmasket at bare et fåtall av bedriftene kan stemples med et grønt stempel.

Hvis en rapport som det tyske finansdepartementet har bestilt er riktig, så er det snakk om kun 1-2 prosent av tyske bedrifter som vil kunne komme innenfor systemet. Hvis det er riktig så er det en overhengende fare for at altfor stor andel av de private investeringene vil samle seg innenfor disse få selskapene. Det vil gjøre dem så superattraktive at man får en overinvestering i en bitteliten andel av selskapene som finnes i Europa. Det bereder grunnen for en finansiell boble og kan ende med at de samme selskapene, som havner på listen, faktisk skades over tid på at de blir innlemmet i systemet. I tillegg kan man kaste ut barnet med badevannet ved at mange gode og grønne prosjekter stopper opp fordi de ikke passer innenfor systemet.

I neste uke skal medlemslandenes ekspertutvalg møtes og diskutere saken, så vil det muligens komme ett nytt system i løpet av en måneds tid, men det er langt fra sikkert at det vil kunne løse noe mer.

Geir Seljeseth, leder av Industri Energis europakontor

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg