Går mot en varm sommer

24. februar 2021

Det går mot en varm sommer i Europa. I juni skal EU-kommisjonen presentere en pakke av tiltak som mest av alt høres ut som en datingtjeneste for godt voksne kvinner og menn, skriver leder for Industri Energis europakontor Geir Seljeseth.

geir2-–-Kopi.jpg
Geir Seljeseth

«Fit for 55» er ikke en datingtjeneste som skal tilby den rette til en kvinne eller en mann på min egen alder. Dette er den hittil største pakken med lovforslag som skal innstille Den europeiske unionen på å nå sitt mål med en reduksjon av sin klimapåvirkning med 55 prosent frem til 2030 og som en del av målet med å gjøre Europa klimanøytralt frem mot 2050.

Begrepene er mange og tiltakene er nesten endeløse. Det er liten tvil om at det er mange tiltak i pakkene som vil skape mye diskusjon mellom de 27 medlemslandene, parlamentarikerne og en lang rekke av påvirkere i den europeiske hovedstaden.

Et av de mest omtalte tiltakene så langt er det som så kjekt omtales av de som snakker stammespråket som CBAM. Selv om det kan høres ut som en lydeffekt i en tegneserie, så er virkeligheten bak forkortingen et komplisert system for karbonskatt på varer som skal inn til Europa. I EU og i EØS-landene har vi et system for klimakvoter. Det fungerer ved at det settes et tak som sier hvor mange CO2-ekvivalenter som maksimalt kan slippes ut fra år til år. Dette taket reduseres så over tid, slik at utslippene også reduseres.

Under dette taket, kjøper og leverer industrien klimakvoter innad i EU og EØS, for å gjøre opp for sine utslipp. På denne måten skaper man et marked og en pris på karbondioksid, og etter hvert som taket går ned, og prisene på CO2 går opp, gjør det at utslippene reduseres over tid. Det gjør at klimatiltak som ikke være lønnsomt normalt sett, vil kunne bli lønnsomt. Alle nasjonene som deltar i EUs kvotesystem, forvalter sin del av et felleseuropeisk klimakvoteregister. Her må hver kvotepliktig virksomhet ha en egen konto, hvor de hvert år må betale inn et antall klimakvoter som svarer til utslippene fra foregående år. Det er prisen på denne som den norske regjeringen vil øke i årene som kommer.

Problemet er at dette virker konkurransevridende i forhold til produsenter under andre himmelstrøk. For å motvirke dette ønsker man å lage en mekanisme som CBAM for å avgiftsbelegge de som vil selge varene sine i Europa. Dette kommer til å bli en nøkkelkomponent i «Fit for 55», men mange er tvilende til hvordan dette kommer til å fungere.

Selve kvotehandelssytemet ETS skal også revideres i pakken som kommer i juni. Her skal det utvides til å omfatte flere sektorer, men fortsatt er mye uklart av hva som kommer inn i den nye og reviderte ordningen. Det som virker klart så langt er at både luft- og sjøfart skal inn i ordningen for å få ned utslippene i disse sektorene. Bygningsektoren kan også bli omfattet av det nye og reviderte systemet.

Men ut over dette kommer en stor pakke med nye lover som kommer til å omfatte de aller fleste sektorer i de aller fleste land. Her vil enkeltland og interessegrupper ha sterke meninger og de vil de gjøre kjent for all verden.

Uavhengig av hvordan været i Europas hovedstad kommer til å bli i sommer så kommer mange til å stille seg opp for å fortelle hvordan akkurat de har forslag som vil forbedre denne pakken men nye og grønne lover. Noen kommer til å frykte bråstopp og noen kommer til å frykte at den nye pakken vil sørge for en gradvis utarming av nettopp deres land eller industri.

Hvis vaksineringen er kommet langt nok er det nok god grunn til å anta at flyene og togene til å Brussel kommer fort til å fylles opp. De første slagene vil vi nok se bli utkjempet allerede i slutten av mars når alle EUs 27 regjeringssjefer skal møtes enten fysisk eller digitalt.

Mange vedtak skal fattes etter at lovene er diskutert. Selv om det vil avstedkomme kompromisser i løpet av ettersommeren og høsten så er viljen stor til å komme seg i rett fart mot målet. Da er det lite som tyder på at dette kommer til å bli preget av grå kompromisser. Til det er viljen for stor til å bygge en grønn fremtid.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg