Vals med Hydro

2. mars 2021

«Hydros viktigste stakeholdere er de ansatte» sa konsernsjef Hilde Merete Aasheim like etter at hun fikk jobben. Nå står hun foran sin næringspolitiske fagprøve som konsernsjef, skiver Ommund Stokka, områdeansvarlig i Industri Energi.

Ommund Stokka
Ommund Stokka, områdeleder i Industri Energi.

Nå står hun foran en avgjørelse som kan kaste nærmere tusen ansatte ut av konsernet: Om Hydro skal selge valseverkene sine. På Karmøy og Holmestrand vil dette si ansatte som til sammen har 10.000 år med Hydro-ansiennitet. Det handler ikke bare om blodtrimmede valseverk som har tjent penger nærmest hver dag siden 1967, men også om Hydros fremtid som industripolitisk aktør.

«Kom dere ut av kontoret mitt, jeg finner meg ikke i at Hydro-lakeier tropper opp som nyttige idioter for konsernledelsen!». Dette var Torbjørn Berntsens beskjed til tillitsvalgte på besøk. Den ene fra AKP-ml. Han likte dårlig å bli kalt lakei av en sosialdemokrat.

Hydros fagligpolitiske og næringspolitiske reise fra den gang har vært formidabel. På begynnelsen av 2000-tallet tok samfunnsøkonomer til orde for å stenge ned norsk prosessindustri og eksportere kraften i stedet. Spol frem til 2012 og løsningen på CO2-kompensasjon. Den rødgrønne regjeringen haler i havn ordningen som får enorm industriell slagkraft. Aluminiumsverket på Husnes reddes fra total nedstenging og i Sunndal får vi etter hvert full drift igjen. På Karmøy snakkes det for første gang høyt om et nytt pilotanlegg. Spol videre frem til 2017, og Erna Solberg står sammen med Angela Merkel og skryter av Hydros åpning av den nye fabrikken i Tyskland.

Den største industrielle investeringen på 17 år kommer på Karmøy. Hele det politiske miljøet jubler for syvmilsteget Norge tar inn i det grønne skiftet. Med kraftig støtte fra Enova. Erna Solberg åpner fabrikker og Bjørnar Moxnes legger ut bilder av seg selv sammen med Hydro-tillitsvalgte med hjelm. Alle er enige om at norsk prosessindustri er sentral i veien mot det grønne skiftet. Industrien skaper gode arbeidsplasser og driver frem teknologi landet vårt trenger.

I dag står Aasheim og Hydro i fare for kvittere ut de politiske seirene med å selge den grønneste delen av konsernet til utenlandske eiere eller private equity-fond. I Tyskland – det samme verket de fikk Angela og Erna til å åpne. Valseverkene er det som sørger for at aluminium er et metall som gjenvinnes bokstavelig talt inn i evigheten. I fagforeningene frykter vi selvsagt rene fabrikkslaktere som kjøper og selger i deler. Eksterne konsulenter har beskrevet driften i valseverkene som selve referansepunktet for strømlinjeformet industriproduksjon. I Holmestrand har de svimlende 100 års erfaring i bransjen. Skal det hentes mer penger ut her, blir det på lønns- og arbeidsvilkår.

Dette gir også ringvirkninger. Hydrokonsernet sitt miljøregnskap blir dramatisk annerledes ved et salg. I tillegg henter de tyske verkene 70.000 tonn fra Årdal og Høyanger i Sogn. Det er like mye som den totale produksjonen i Høyanger. Nye eiere blir ikke forplikta til å fortsette å hente metallet derfra.

Det er viktig at politikere heier på industriell utvikling og ny produksjon. Både med snorklipping og besøk i fabrikkene. På samme måte må Hydro også få beskjed om at en viktig del av kontrakten mellom storsamfunnet og industrikonserner er trygge langsiktige jobber. Og kreve gode svar på hvorfor den norske industrigiganten Hydro selger ut sitt viktigste bidrag til fremtidens sirkulærøkonomi. Sirkulærøkonomiens fremtid sikres ikke av private equity-fonds tanker om kortsiktig profitt.

Aasheim står foran sin næringspolitiske fagprøve som konsernsjef. Om hun står på denne, kommer også an på landets politikere. Da trenger vi politikere som stiller kritiske spørsmål, ikke bare de som heier med snorklipping og facebook-bilder.

Denne kronikken sto først på trykk i Klassekampen 2. mars 2020.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg