Tysk trøbbel

Geir Seljeseth 26. mars 2021

Angela Merkels flokk er i ferd med å havne i trøbbel. Delstatsvalgene i Baden-Württemberg og Rhineland-Pfalz ble et slag i ansiktet for storpartiet CDU/CSU, og det stopper ikke der. Korrupsjonsanklager skaper store problemer for fremdrift i politikken i Europas økonomiske motor, Les mer i dette nyhetsbrevet fra Industri Energis Europakontor.

Med hjelpemotor mot fremtiden

Geir Seljeseth 17. mars 2021

Selv om alle snakker om elbiler i Norge og utviklingen er god i mange land i Europa, så er det på to hjul det virkelig går unna. Den nye persontransporten er i større endring enn hva noen stortingsmelding kan ta høyde for, skriver leder for Industri Energis Europa-kontor, Geir Seljeseth.

Britene gleder seg til 17. mai

Geir Seljeseth 4. mars 2021

Boris Johnson ber britene se fremover mot slutten av pandemien. På Norges nasjonaldag skal de igjen kunne gå på pub, men bakom tårner Brexit-problemene seg opp, skriver leder for Industri Energis Europa-kontor Geir Seljeseth.

Går mot en varm sommer

Geir Seljeseth 24. februar 2021

Det går mot en varm sommer i Europa. I juni skal EU-kommisjonen presentere en pakke av tiltak som mest av alt høres ut som en datingtjeneste for godt voksne kvinner og menn, skriver leder for Industri Energis europakontor Geir Seljeseth.

Forutsigbarhet – en forutsetning for vår industri

Atle Espen Helgesen 10. februar 2021

I en verden preget av stadig større uforutsigbarhet, må vi verne om forutsigbarhet der vi kan. Derfor må EØS-avtalen videreføres for å sikre konkurransekraften til framtidsrettet norsk industri, skriver Industri Energi-lederne i Hydro.

Et hav av muligheter

Geir Seljeseth 9. februar 2021

Hva skulle vi gjort uten havet? Skutt fisken og båret båtene, heter det humoristisk i nord. At vi må satse på havet er vi vant med i kystlandet Norge, men havets betydning kan bli enda større i tiårene som kommer, skriver Geir Seljeseth, leder av Industri Energis europakontor.

Et fargespill om fremtiden

Atle Espen Helgesen 2. februar 2021

Det finnes nå hydrogen i nesten like mange farger som det finnes i regnbuen. Det skaper en debatt som er både mot sin hensikt og gjør at vi kan miste målet av syne, skriver Geir Seljeseth som leder Industri Energis europakontor.

Norge skal fortsatt bestemme over energipolitikken

Atle Espen Helgesen 26. januar 2021

EUs fjerde energimarkedspakke behandles nå i regjeringen og skal komme til Stortinget. Fortsatt skal energipolitikken bestemmes i Norge og ikke i EU, skriver Geir Seljeseth som leder Industri Energis europakontor.

Taksonomi i trøbbel

Atle Espen Helgesen 21. januar 2021

98 prosent av alle selskap på den tyske børsen kan ramle utenfor den grønne investeringsordningen som EU-kommisjonen ønsker å innføre. Det skaper frykt i Tyskland og i europeisk økonomi. Nå er det bråstopp for planene, mens EU-kommisjonen har havnet i skvis mellom Europaparlamentet og medlemslandene, skriver Geir Seljeseth, leder av Industri Energis europakontor.

Brexit er langt fra over

Atle Espen Helgesen 12. januar 2021

Etter folkeavstemmingen i 2016 har veien frem mot en avtale om Storbritannias uttreden av Den europeiske union (EU) vært preget at man har nådd de ulike stegene med minst mulige margin. Det siste som var avgjørende var å få på plass en samarbeidsavtale ved at landet skulle forlate unionen endelig ved nyttår. Men brexit er ennå langt fra over, skriver Geir Seljeseth som leder Industri Energis europakontor.

Kritisk for Europa

Atle Espen Helgesen 19. mars 2020

Det vil være både illojalt og farlig å stenge ned produksjonen på norsk sokkel i den situasjonen vi er i. Det kan ramme både gode venner og allierte.

De ti oljebud må fortsatt spille en viktig rolle

Atle Espen Helgesen 24. februar 2020

Den 14. juni 1971, la industrikomiteen på Stortinget fram en prinsipperklæring for norsk oljepolitikk. Stortingsmeldingen ble senere kalt «De ti oljebud». Disse er relevante også i dag og må fortsatt få spille sin viktig rolle, skriver nestleder i Archer-klubben Christopher Talgø i denne bloggen.

Klimamisforståelser

Are Tomasgard - gjesteblogger 12. august 2019

LO-sekretær Are Tomasgard vil rette opp i noen misforståelser om klima, fornybar energi og sirkulærøkonomi.

Stortinget må styrke ambisjonene for grønn omstilling av industrien

Arild Theimann 23. februar 2018

Regjeringens klimamelding, «Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid» inneholder kun to elementer for norsk industri, EUs kvotemarked og flate CO2-avgifter. Dette er skuffende og i stor kontrast til industriens egne målsetninger, skriver spesialrådgiver Arild Theimann i Industri Energi.

CCS sikrer både industri og klima

Barbro Auestad 16. november 2017

Sikring av framtidens eksportinntekter, økt sysselsetting og uunnværlige klimatiltak er et kinderegg. Derfor burde det være enkelt for regjeringen å satse på karbonfangst og -lagring (CCS) for fullt, mener områdeansvarlig Barbro Auestad.

Klimadebatten må bli relevant for folk flest

Johnny Håvik 24. februar 2017

Nærsynthet er et av de største problemene i norsk klimapolitikk. Gode klimatiltak er ofte ikke annet enn grønnvasking av det norske klimaregnskapet, der problemene skyves over på andre. Både i form av tapte arbeidsplasser og økte utslipp globalt, mener rådgiver Johnny Håvik.

Flere utlandskabler vil gi industridød

Hogne Hongset 9. februar 2017

Det sies at krig er for farlig til å bli overlatt til generaler. Energipolitikk er altfor viktig til å bli overlatt til kraftbransjen, mener Hogne Hongset.

Dei ekte klimaarbeidarane

Johnny Håvik 13. januar 2017

Grøne arbeidsplassar er meir enn vindmøller. Norske industriarbeidarar bidreg med store klimakutt allereie, skriv rådgjevar Johnny Håvik.

Når «klima» blir butikk

Hogne Hongset 9. desember 2016

Bransjen som har vært mest profesjonell i å utnytte "klimakortet", er kraftbransjen, skriver Hogne Hongset.

Kraftbransjens kamp for høyere strømpriser

Geir Vollsæter 28. november 2016

Statkraft og øvrig kraftbransje er tilsynelatende mot alle ordninger som får kraftprisen ned og sikrer mer fornybar utbygging – og tilhengere av alt som får kraftprisen opp, uansett kostnad og grenseløs subsidiering. Dette taper norske forbrukere stort på, skriver spesialrådgiver Geir Vollsæter.

Keiserens nye klær – Sjøkabler til Europa

Are Tomasgard - gjesteblogger 27. oktober 2016

Hvordan kan krafteksport være klimavennlig når mye av den fornybare strømmen går tapt i nettet ved eksport til Europa? LO-sekretær Are Tomasgard, som har røttene i Industri Energi, blogger om hvorfor krafteksport er særdeles uklokt.

Flere kabler driver strømprisen opp

Hogne Hongset 19. oktober 2016

Vi har, utrolig nok, en energiminister som opptrer som en ren agent for en kommersiell kraftbransje, på forbrukernes bekostning.

Mangelen på livsløpsanalyser er en langt større klimatabbe enn at Rasmus Hansson kjørte rundt med palmeolje på tanken

Geir Vollsæter 5. april 2016

De siste ti årene har stortingspolitikerne i klimaets navn vedtatt investeringer for langt over 100 milliarder kroner uten at de globale utslippskonsekvensene er utredet. Tiden er overmoden for å gjennomføre livsløpsanalyser og slutte å bruke penger på tiltak som ingen vet om virker.

Forhandlingene i Paris: Klimapolitikk må være realistisk og rettferdig

Geir Vollsæter 11. desember 2015

Gode løsninger på de globale klimautfordringene finnes. Industrier som våre medlemmer jobber i, spiller en nøkkelrolle. Men skal vi lykkes, må Norge og de innflytelsesrike landene støtte opp om en klimapolitikk som er realistisk og rettferdig. Dit er det en vei å gå.

Regjeringens lånegaranti-nei til Ineos Bamble: har Monica Mæland vondt i vilja?

Geir Vollsæter 12. oktober 2015

Samtidig som EU-land snur hver stein for å finne muligheter til å styrke industrien, står næringsminister Monica Mæland og opptrer som om verktøykassa er tom når Ineos ber om lånegarantier for å skape arbeidsplasser i Bamble – med henvisning EU-regler.

Ekte HMS-engasjement strekker lengre enn til kontordøra: Bli med på å redde regnskogen!

Hilde Hermansen 2. juli 2015

Regnskogen ødelegges, med dramatiske konsekvenser for mennesker og klima. Og du og jeg sitter faktisk midt oppi det: som forbrukere av varer som ødelegger regnskogen, og ressurspersoner som kan være med på å redde den. I dette innlegget skriver jeg om hvorfor det er så viktig å verne om regnskogen, og deler fem råd om hvordan vi med enkle grep kan bidra.

Det finnes ikke noe alternativ til industri

Are Tomasgard - gjesteblogger 23. juni 2015

Fremtiden handler ikke om å slutte med industri og ta steget over i kunnskapssamfunnet. Norsk industri er selve historien om kunnskapsbasert omstilling. Spørsmålet er ikke «hva vi skal drive med etter olje?», men hvordan vi kommer oss med på de industrielle togene som går til fremtiden – samtidig som vi driver med olje.

Trygger vi fremtidens arbeidsplasser og klima med utenlandskabler og elektrifisering av plattformer?

Geir Vollsæter 22. april 2015

Nei. Utlandskabler for krafteksport, og elektrifisering av olje- og gassplattformer fra strømnettet på land, er to dårlige ideer som først og fremst gagner kraftbransjen i form av økte strømpriser.