Tysk trøbbel

Geir Seljeseth 26. mars 2021

Angela Merkels flokk er i ferd med å havne i trøbbel. Delstatsvalgene i Baden-Württemberg og Rhineland-Pfalz ble et slag i ansiktet for storpartiet CDU/CSU, og det stopper ikke der. Korrupsjonsanklager skaper store problemer for fremdrift i politikken i Europas økonomiske motor, Les mer i dette nyhetsbrevet fra Industri Energis Europakontor.

Med hjelpemotor mot fremtiden

Geir Seljeseth 17. mars 2021

Selv om alle snakker om elbiler i Norge og utviklingen er god i mange land i Europa, så er det på to hjul det virkelig går unna. Den nye persontransporten er i større endring enn hva noen stortingsmelding kan ta høyde for, skriver leder for Industri Energis Europa-kontor, Geir Seljeseth.

Britene gleder seg til 17. mai

Geir Seljeseth 4. mars 2021

Boris Johnson ber britene se fremover mot slutten av pandemien. På Norges nasjonaldag skal de igjen kunne gå på pub, men bakom tårner Brexit-problemene seg opp, skriver leder for Industri Energis Europa-kontor Geir Seljeseth.

Taksonomi i trøbbel

Atle Espen Helgesen 21. januar 2021

98 prosent av alle selskap på den tyske børsen kan ramle utenfor den grønne investeringsordningen som EU-kommisjonen ønsker å innføre. Det skaper frykt i Tyskland og i europeisk økonomi. Nå er det bråstopp for planene, mens EU-kommisjonen har havnet i skvis mellom Europaparlamentet og medlemslandene, skriver Geir Seljeseth, leder av Industri Energis europakontor.

Brexit er langt fra over

Atle Espen Helgesen 12. januar 2021

Etter folkeavstemmingen i 2016 har veien frem mot en avtale om Storbritannias uttreden av Den europeiske union (EU) vært preget at man har nådd de ulike stegene med minst mulige margin. Det siste som var avgjørende var å få på plass en samarbeidsavtale ved at landet skulle forlate unionen endelig ved nyttår. Men brexit er ennå langt fra over, skriver Geir Seljeseth som leder Industri Energis europakontor.

Ikkje gløym krystallnatta!

Atle Espen Helgesen 9. november 2020

Kampen mot fascismen og nazismen er ein viktig del av LO og Norsk Folkehjelp si historie, og me i fagrørsla har eit ansvar for å seie i frå om at nazisme, fascisme og rasisme ikkje er akseptabelt. Ikkje gløym krystallnatta, skriv Amalie Hilde Tofte, internasjonal rådgjevar i Industri Energi.

Stopp smitten, ikkje demokratiet!

Atle Espen Helgesen 29. april 2020

1. mai 2020 vert historisk. Historisk fordi me ikkje kan markere arbeidarane sin internasjonale kampdag med tog, talar og demonstrasjonar i by og bygd slik tradisjonen er, men digitalt på internett. Dette gjer at 1.-mai aksjonen er digital òg, skriv internasjonal rådgjevar i Industri Energi Amalie Hilde Tofte.

Arbeidstakarrettane under massive åtak – og utviklinga går feil veg

Amalie Hilde Tofte 8. juli 2019

For sjette gong gjev den internasjonale faglege samorganisasjonen (International Trade Union Confederation, forkorta ITUC) ut rapporten "ITUC Global Rights Index – The World’s Worst Countries for Workers". Som tittelen indikerer, er ikkje dette lystig lesing.

Om fagbevegelse og demokrati

Camilla Houeland 13. mai 2019

En nystartet fagbevegelse spilte en nøkkelrolle i å kaste Sudans mangeårige diktator Omar al-Bashir. Det er ikke første gang fagbevegelsen i Afrika spiller en viktig rolle for demokrati og folkelig innflytelse, skriver forsker Camilla Houeland.

Filippinene – et av verdens verste land for fagorganiserte

Espen Løken 24. april 2019

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter for 2019 går til den filippinske fagforeningsaktivisten France Castro. Hun får prisen for sin mangeårige kamp for å organisere lærere og for å slåss for grunnleggende arbeidstakerrettigheter på Filippinene.

Svekka krav om arbeidstakarrettar

Amalie Hilde Tofte 26. mars 2019

Eit berekraftig næringsliv kan ikkje vera berekraftig utan eit anstendig arbeidsliv. Men frå 2015 har styresmaktene lagt mindre vekt på arbeidstakarrettar i samfunnsansvaret norske selskap og bedrifter skal ta i utlandet, skriv internasjonal rådgjevar Amalie Hilde Tofte.

Digitaliseringen setter press på arbeidstakere og velferden

sveinharald 20. februar 2019

Digitalisering er et gode, men det vil kreve store omstillinger for fagforeningene i de ulike land for å sikre at arbeidere og velferd blir ivaretatt, skriver tillitsvalgt Svein Harald Riise i Industri Energi.

Lykkeland og troen på gode jobber

Camilla Houeland 4. februar 2019

I fortellingen om «det norske oljeeventyret», som NRK-serien Lykkeland beskriver og som bistandsprogrammet Olje for utvikling er basert på, ligger det en urealistisk forventning om gode jobber, skriver forsker Camilla Houeland.

Fersk rapport: Arbeidstakeres rettigheter svekkes verden over

Espen Løken 28. august 2018

I flere land drepes faglige tillitsvalgte som står opp for kolleger. I enda flere land trakasseres, forfølges og fengsles fagorganiserte. I så mye som 65 prosent av landene i verden får ikke alle arbeidstakere lov til å fagorganisere seg. Dette angår også oss i Norge.

DNO ASA – ein omsynslause profittjeger eller eit ansvarlege selskap?

Amalie Hilde Tofte 3. juli 2018

Utviklingsminster Nikolai Astrup har stor tru på at norsk næringsliv er best i klassen på samfunnsansvar. Det norske selskapet DNO har ikkje etterlevd OECDs retningslinjer for ansvarleg næringsliv, FNs rettleiande prinsipp for næringsliv og menneskerettar (UNGP), lokale styresmakter eller domstolar i Jemen. Det ser ikkje ut som om det får konsekvensar for selskapet.

Kven betalar for kjendisgilde i Davos? Mest truleg underbetalte arbeidarar

Amalie Hilde Tofte 26. januar 2018

World Economic Forum har sitt årlige møte denne veka. 3000 leiarar frå heile verda skal innom Davos, der agendaen i år er «å skape en felles fremtid i en verden i oppbrudd». Samstundes som eliten drikk sjampanje i Davos, tener 40 prosent av alle tilsette i verda under 1,9 dollar per dag, skriv internasjonal rådgjevar Amalie Hilde Tofte.

Støtt arbeiderkampen i tidligere Sovjet-stater

Espen Løken 7. september 2017

Hva synes du om at fagforeningsledere blir fengslet og trakassert fordi de jobber med å forbedre lønns- og arbeidsbetingelser for medlemmene sine? Dette er et stort problem i mange av de tidligere Sovjet-statene, men du kan ved få tastetrykk bidra til å sette dem fri.

Kampen for faglege rettar er ein kamp for menneskeverd

Amalie Hilde Tofte 12. juni 2017

Folk flest er imot moderne slaveri og menneskehandel, men det er vanskeleg å unngå produkt som er produserte av ufrie arbeidarar. Det viktigaste fagrørsla kan gjere er å stå opp for desse menneska, meiner internasjonal rådgjevar Amalie Hilde Tofte.

Arbeidslivets maktbalanse er i endring

Karl Ruben Gaasø 4. april 2017

De siste årene har vi sett et stort skifte av makt i norsk arbeidsliv. Enorm makt har blitt flyttet fra arbeidstaker til arbeidsgiver. Dette er en internasjonal trend, som særlig går utover de yngste arbeidstakerne på vei inn i yrkeslivet, skriver nestleder Karl Ruben Gaasø i Industri Energi Ung.

Norge har lukkast i å gjera olja til ei velsigning

Amalie Hilde Tofte 17. mars 2017

Utan eit anstendig arbeidsliv og sosial dialog mellom partane i arbeidslivet ville den norske oljehistoria sett heilt annleis ut, påpeikar internasjonal rådgjevar Amalie Hilde Tofte.

Ti viktige lyspunkt i verdas mørke

Amalie Hilde Tofte 6. februar 2017

Det kjennest kanskje ikkje slik ut akkurat nå. Men det er faktisk lys i den mørke tunellen. Internasjonal rådgjevar Amalie Hilde Tofte er uroa over utviklinga i verda, men har funne fram til ti positive endringar som gjev håp om betring.

Arbeidere lider på grunn av oljeselskapet DNO

Espen Løken 23. januar 2017

Vi liker å tro at norske selskaper har etiske verdier som gjør at de oppfører seg ordentlig overfor sine ansatte. Her hjemme gjør de som regel det. Men ikke alltid i utlandet. Oljeselskapet DNO er en av verstingene, skriver Espen Løken.

Sør-Sudan treng støtta vår meir enn nokon gong

Amalie Hilde Tofte 19. desember 2016

Maktkampen i Sør-Sudan har spissa seg til så mykje at FN åtvarar om at eit folkemord kan bli resultatet. Internasjonal rådgjevar Amalie Hilde Tofte er sterkt uroa over situasjonen.

Internasjonal solidaritet i praksis

Ole-Kristian Paulsen 15. desember 2016

Industri Energi har to internasjonale rådgivere og mange er nysgjerrige på hva disse egentlig jobber med. Rådgiverne reiser mye og spørsmålet er om resultatene står i forhold til ressursbruken. Internasjonal rådgiver Ole-Kristian Paulsen gir et innblikk i hva jobben handler om og hvordan arbeidsdagene ser ut.

Solidaritet har gjort underverker for Norge og verden

Jan Godfrey 4. oktober 2016

Solidaritet i praksis har gjort underverker for oss i Norge gjennom historien. I dag er det viktigere enn noensinne å vise solidaritet også til våre medsøstre og medbrødre i en urettferdig verden, blogger Jan Godfrey, som inntil nylig var leder av studentutvalget i Industri Energi.

Norge bør ikke bidra til et israelsk gasseventyr

Espen Løken 28. september 2016

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte nettopp Israel, hvor han åpnet for gassamarbeid mellom Norge og Israel. Ved å gi Israel tilgang til norsk olje- og gasskompetanse, tar vi tydelig stilling for en okkupasjonsmakt i en svært betent konflikt der det ikke er avklart hvem som eier ressursene i havområdene i Middelhavet, skriver sekretariatsjef Espen Løken.

Kva skjedde med flyktningkrisa?

Amalie Hilde Tofte 11. juli 2016

Me høyrer ikkje så mykje om flyktningkrisa for tida. Av og til går ein båt full av menneske ned i Middelhavet, men avisene og nyheitsendingane nemner det så vidt, skriver internasjonal rådgjevar Amalie Hilde Tofte i Industri Energi.

Arthur Svensson-prisen: Regimer som ikke respekterer fagforeninger, er råtne regimer

Andreas Halse 14. juni 2016

Regimer som nekter organisasjonsfrihet, som fengsler fagforeningsfolk eller tillater omfattende trakassering og fri jakt på tillitsvalgte er alltid råtne regimer.

Listhaug er redd for kriseflyktningar, eg er redd for skatteflyktningar

Amalie Hilde Tofte 18. mars 2016

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er redd for kva som vil skje med velferdsgoda og ungane hennar når Norge tek imot mange flyktningar. Internasjonal rådgjevar Amalie Hilde Tofte i Industri Energi er redd for kva som vil skje med ungane hennar dersom ikkje alle bidreg med skatt, både i Noreg og globalt.

Terrorfrykt i Brüssel: Er «business as usual» i EU-systemet forsvarlig når risikonivået er på maks?

Ketil Karlsen 27. november 2015

Planen var egentlig å skrive om hvor byråkratisk og komplisert det er å drive kontor og ha ansatte i Brüssel, men den siste tidens terrorhandlinger overskygger det. Det må vente.

Hydrocarbons BREF offshore: Hvorfor lanserer EU-kommisjonen en retningslinje som ikke virker særlig gunstig for industrien, mennesker eller miljø?

Ketil Karlsen 6. november 2015

Nå, før offshoredirektivet er skikkelig implementert, lanserer EU-kommisjonen en ny retningslinje offshore. En såkalt Hydrocarbons BREF. Som blant annet har motsatt innretting enn offshoredirektivet. Og som kan forhindre utviklingen av nye og sikrere løsninger for oljenæringen. Hvorfor? Ja si det.

Kommentar til Nobels fredspris 2015: En sterk og uavhengig fagbevegelse har vært avgjørende for at Tunisia lyktes der andre feilet gjennom den arabiske våren

Espen Løken 5. november 2015

Jasmin-revolusjonen i Tunisia er det eneste av opprørene under den arabiske våren som så langt har lyktes. En sterk og uavhengig fagbevegelse utgjorde den store forskjellen i forhold til Egypt og andre arabiske og nordafrikanske land der opprør og demonstrasjoner har blitt slått brutalt tilbake, og forholdene har blitt, om mulig, verre enn før.

Slik kan du hjelpe flyktningane

Amalie Hilde Tofte 6. oktober 2015

Dei sterke bileta av menneske i leirar, på flukt over Middelhavet og på vandring gjennom Europa set spor og ein kan ofte føle seg makteslaus. Mange vil hjelpe, men korleis?

Derfor må vi i fagbevegelsen ta ansvar for å bekjempe høyreekstremisme

Espen Løken 7. september 2015

Høyreekstreme organisasjoner setter grupper opp mot hverandre – enten det er svarte, muslimer, homser eller jøder som utpekes som hovedfienden. Men bare gjennom å stå sammen og være solidariske kan vi arbeidstakere være sterke. Dette gjelder på den enkelte arbeidsplass, nasjonalt og på tvers av land.

LabourStart: Slik kan du være med på å skape et bedre arbeidsliv

Espen Løken 11. august 2015

LabourStart er en tjeneste som gjør at du hver dag kan følge med på nyheter om arbeidsliv og fagbevegelse. Og du kan delta i e-postaksjoner rettet mot selskaper og myndigheter over hele verden mot brudd på faglige rettigheter. Alt dette kan du gjøre gjennom LabourStarts nettsider eller gjennom den nye app’en for Android-telefoner og brett.

ISDS og spøkelsesrytterne

Tom Thorstensen 6. juli 2015

Ikke før har jeg startet på en etterlengtet ferie hvor jeg mesker meg i sol og saltvann, så kommer knokkelrytterne dundrende over himmelen. Eller som i våre dager, tassende over mobiltelefonen. Og nå har de en ny fanejunker. Selveste statsråd Vidar Helgesen.

Natta ho aldri gløymer: «Dette er siste gang du ser familien din». Sterkt møte med Arthur Svensson-prisvinnaren Jalila al-Salman

Amalie Hilde Tofte 6. juli 2015

Ville du sett livet ditt på spel for retten til å organisera deg? Eg hadde ønska at eg kunne svara «ja» på spørsmålet, men eg er ikkje sikker på om eg er tøff nok. Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter vart nyleg delt ut til Mahdi Abu Deeb og Jalila al-Salman, leiar og nestleiar i lærarforbundet i Bahrain. Dei er definitivt tøffe.

Ekte HMS-engasjement strekker lengre enn til kontordøra: Bli med på å redde regnskogen!

Hilde Hermansen 2. juli 2015

Regnskogen ødelegges, med dramatiske konsekvenser for mennesker og klima. Og du og jeg sitter faktisk midt oppi det: som forbrukere av varer som ødelegger regnskogen, og ressurspersoner som kan være med på å redde den. I dette innlegget skriver jeg om hvorfor det er så viktig å verne om regnskogen, og deler fem råd om hvordan vi med enkle grep kan bidra.

Det er på tide å forby atomvåpen

Amalie Hilde Tofte 4. juni 2015

Utanriksminister Børge Brende har gjort det klart at regjeringa ikkje støttar eit internasjonalt forbod mot atomvåpen. Heilt uforståeleg, spør du meg.

Difor er det så viktig å støtte Sør-Sudan

Amalie Hilde Tofte 29. mai 2015

Blodbad, etnisk motivert vald, barnesoldatar, flyktningstraumar, akutt fare for svolt og sjukdom. Dette er marerittet folket i Sør-Sudan går gjennom. Heldigvis kan me hjelpe – og me har all grunn til å tru at hjelpa kjem fram og verkar.

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter – en pris som gjør en forskjell

Espen Løken 19. mai 2015

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter deles i år ut for sjette gang. I år går prisen til Mahdi Abu Dheeb og Jalila al-Salman fra lærerforbundet i Bahrain, begge fengslet og torturert for sin modige kamp.

Tanker fra Jordan om hvordan sosial dumping kan føre til fremmedfiendtlighet

Per Inge Grimsmo 30. april 2015

Dette blogginnlegget handler om hvordan en hyggelig taxisjåfør i Jordan, Ahmed, fikk det til å gå enda klare opp for meg hvor nært sosial dumping og fremmedfiendtlighet kan henge sammen.

TISA – nok en dårlig frihandelsavtale

Tom Thorstensen 13. april 2015

Et mareritt kommer sjelden alene! I mitt forrige blogginnlegg advarte jeg mot frihandelsavtalen TTIP mellom EU og USA. Nå vil jeg også advare mot nok en frihandelsavtale, TISA.

Norsk nei til offshoredirektivet fullt forståelig, men tragedien om tapt innflytelse like stor

Ketil Karlsen 25. mars 2015

Offshoredirektivet kunne gitt Brüssel og EU kontroll over norsk sokkel. Derfor har jeg ingen problemer med å forstå Norges nei. Det tragiske, er at vi samtidig sier nei til å ha innflytelse over et direktiv som handler om å forhindre utslippskatastrofer i Middelhavet. Det bør bekymre oss.

Oljeutvinning i nordområdene krever skreddersydde HMS-tiltak – og trepartssamarbeid

Henrik Fjeldsbø 24. mars 2015

Enorme avstander, polare lavtrykk, kulde, ising og mørketid. Olje- og gassutvinning i nordområdene byr på helt nye utfordringer og krever skreddersydde HMS-tiltak. Den sikreste veien frem, er reell arbeidstakermedvirkning og trepartssamarbeid.

Med stammehøvdingen i “Ghanas Stavanger” på laget

Espen Løken 19. mars 2015

Nylig besøkte Lidar Wingsternes, tillitsvalgt i Schlumberger, og jeg det nye oljelandet Ghana. Landet står nå på den samme startstreken som vi gjorde på 70-tallet. Industri Energi deler av sine erfaringer med ghanesisk fagbevegelse for å bidra til å bygge fagforeninger i denne sektoren. Dette styrker både dem og oss, i en oljeindustri som er internasjonal.

Vi trenger globale konsernavtaler som virker

Espen Løken 21. januar 2015

De store selskapene har virksomhet over hele verden. Noen ganger har de hovedforankring i et land, som Statoil og Hydro i Norge, men ofte skjuler de seg bak kompliserte strukturer i skatteparadiser. Samtidig er fagbevegelsen nasjonal, i de fleste land til og med uten nasjonale, landsomfattende tariffavtaler. Dette er et problem.

Frihandelsavtalen TTIP – en trussel mot selvstendig næringspolitikk

Tom Thorstensen 9. januar 2015

Frihandelsavtalen TTIP mellom EU og USA, kan komme til å ryste staters grunnfjell. TTIP betyr likere og svakere regelverk i USA og EU, og er en trussel mot staters mulighet til å utøve selvstendig næringspolitikk.

Brobygging mellom fagbevegelse i et splittet Bosnia-Hercegovina gir håp

Ole-Kristian Paulsen 17. desember 2014

Krigen på Balkan skapte enorme lidelser og uforsonlighet mellom folk som før har levd som fredelige naboer. Nå gir et faglig samarbeidsprosjekt opprettet av Industri Energi håp om brobygging, og flere og tryggere arbeidsplasser i det delte Bosnia-Hercegovina.