Avtalefestet pensjon (AFP): Et viktig virkemiddel? Eller bør den skrotes?

Hilde Hermansen 7. august 2017

Avtalefestet pensjon (AFP) skulle sikre den slitne industriarbeideren en verdig avslutning på arbeidslivet, men har også blitt misbrukt. Likevel bør dagens ordning beholdes, mener Hilde Hermansen.

Alle vinner på å ha en brukervennlig HR-politikk

Christopher Birknes 30. november 2016

Dropp prestasjonslønn. Sats heller på trening og utvikling av ansatte. Indre motivasjon gjør ansatte mer tilfredse og produktive, skriver tidligere HR-sjef Christopher Birknes.

Hvilke plikter har du som leder?

Reidun Svalebjørg 4. november 2016

Dessverre finnes ingen fullstendig oversikt over hvilke plikter du har som sjef. Jurist Reidun Svalebjørg gir en oppsummering av hvilke forpliktelser du som leder har etter lov, ansettelsesavtale med mer.

Kneblet ytringsfrihet og hard HR – en trussel mot den norske modellen?

Hilde Hermansen 20. april 2016

Vi liker å fremheve den norske modellen. Se på oss selv som gode rollemodeller sammenlignet med andre. Men er vi faktisk i ferd med å implementere bedriftskulturer som kan forvitre grunnlaget for modellen vi er så stolte av?

Should I stay or should I go: Dette bør du vite når du vurderer sluttpakke

Gabriel Birkeland 29. januar 2016

For noen vil sluttpakke være et veldig godt alternativ. Men ikke for alle, og ja, det er fallgruver man bør være obs på. I dette blogginnlegget tar jeg for meg viktige problemstillinger du bør tenke på.

Bytte jobb? Her er mine ti tips på veien

Hilde Hermansen 15. januar 2016

Vi er inne i et nytt år, med nye muligheter. Mange ønsker av ulike grunner, eller rett og slett må, skifte jobb. Her deler jeg mine egne (og forhåpentligvis) nyttige råd, og skriver om vårt nye jobbsøkerkurs for arbeidsledige.