Vals med Hydro

Atle Espen Helgesen 2. mars 2021

«Hydros viktigste stakeholdere er de ansatte» sa konsernsjef Hilde Merete Aasheim like etter at hun fikk jobben. Nå står hun foran sin næringspolitiske fagprøve som konsernsjef, skiver Ommund Stokka, områdeansvarlig i Industri Energi.

Trenger du vaksinepass?

Geir Seljeseth 16. februar 2021

Blir sommeren reddet av et vaksinepass og må man ha det for å kunne få bord på restauranten. Uenigheten er stor i Europa og det kan bli spennende fremover, skriver lederen på Industri Energis europakontor, Geir Seljeseth.

Forutsigbarhet – en forutsetning for vår industri

Atle Espen Helgesen 10. februar 2021

I en verden preget av stadig større uforutsigbarhet, må vi verne om forutsigbarhet der vi kan. Derfor må EØS-avtalen videreføres for å sikre konkurransekraften til framtidsrettet norsk industri, skriver Industri Energi-lederne i Hydro.