De som faller fra

Jan Godfrey 21. januar 2021

Vi trenger politikk som motvirker uønskede effekter av krisepolitikken.