Kritisk for Europa

Atle Espen Helgesen 19. mars 2020

Det vil være både illojalt og farlig å stenge ned produksjonen på norsk sokkel i den situasjonen vi er i. Det kan ramme både gode venner og allierte.

Vi må tora å snakke om våre visjonar

Michal Jan Warecki 26. februar 2020

Berre ungdomen kan sørge for ei levedyktig petroleumsnæring i 2050, skriv leiar i studenutvalet i Industri Energi, Michal Jan Warecki, i denne bloggen.

De ti oljebud må fortsatt spille en viktig rolle

Atle Espen Helgesen 24. februar 2020

Den 14. juni 1971, la industrikomiteen på Stortinget fram en prinsipperklæring for norsk oljepolitikk. Stortingsmeldingen ble senere kalt «De ti oljebud». Disse er relevante også i dag og må fortsatt få spille sin viktig rolle, skriver nestleder i Archer-klubben Christopher Talgø i denne bloggen.

Oljeunge 2019: Ædda bædda, pappaen din jobber i Nordsjøen og ødelegger klima

Ommund Stokka 29. mai 2019

Det vakreste med oljeindustrien er verken skatteinngangen til staten, produksjon av olje og gass på den reneste måten i verden eller teknologiutvikling. Det viktigste er arbeid, skriver områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Norge har lukkast i å gjera olja til ei velsigning

Amalie Hilde Tofte 17. mars 2017

Utan eit anstendig arbeidsliv og sosial dialog mellom partane i arbeidslivet ville den norske oljehistoria sett heilt annleis ut, påpeikar internasjonal rådgjevar Amalie Hilde Tofte.

Sikkerhet på sokkelen: kommer du trygt hjem igjen?

Ommund Stokka 3. februar 2017

Se for deg at du sier "hadet bra!" til barna dine. Den yngste har gjemt seg i offshore-bagen din før du skal dra. Bursdagen hennes er om en uke, du kommer hjem om to. Kona di kjører deg til helikopterflyplassen. Ser etter deg når du går inn mot heliporten.

EASA, ESA og Super Puma

Eyvind Mossige 6. januar 2017

Europas flysikkerhetsbyrå EASA har opphevet flyforbudet for Super Puma-helikoptrene. Men byrået kan ikke tvinge Norge til å gjøre det samme uten videre. Advokat Eyvind Mossige forklarer hvordan det henger sammen.

Den tredje veien i oljedebatten

Ommund Stokka 8. november 2016

Det største problemet med norsk oljedebatt er at den er totalt frikoblet fra den faktiske tilstanden i oljebransjen. Norsk oljepolitikk trenger en realitetsorientering, skriver Ommund Stokka, områdeansvarlig arbeidsavdeling i Industri Energi.

Kortsiktig vervetilbud fra SAFE

Andreas Halse 6. oktober 2016

Det streikes i Nordsjøen. Samtidig har fagforeningen SAFE kjørt i gang en vervekampanje der de lokker med vervepremier på 1500 kroner kontant for å rekruttere flere medlemmer, skriver Andreas Halse, daglig leder i Svenssonstiftelsen.

Norge bør ikke bidra til et israelsk gasseventyr

Espen Løken 28. september 2016

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte nettopp Israel, hvor han åpnet for gassamarbeid mellom Norge og Israel. Ved å gi Israel tilgang til norsk olje- og gasskompetanse, tar vi tydelig stilling for en okkupasjonsmakt i en svært betent konflikt der det ikke er avklart hvem som eier ressursene i havområdene i Middelhavet, skriver sekretariatsjef Espen Løken.

Søksmålet mot Norsk olje og gass: En avtale med de få kan ikke tvinges på alle våre medlemmer innen oljeservice

Ommund Stokka 13. juli 2016

NHO og Norsk olje og gass prøver å forplikte våre 6500 oljeservicearbeidere til en dårlig overenskomst som de har fremforhandlet med et forbund som bare representerer 650 oljeservicearbeidere. Et dårlig resultat med de få, kan ikke forplikte de mange. Det er et brudd med Industri Energis overenskomst. Derfor saksøker vi både NHO og Norsk Olje og Gass, skriver områdeleder Ommund Stokka.

Når krisa blir med hjem

Ommund Stokka 13. april 2016

Det finnes ingenting romantisk med arbeidsledighet. Det finnes ingen spenning i å miste jobben. Krisa i økonomien blir en personlig krise for de som rammes, og det er våre medlemmer som står i frontlinja.

Subsea-bransje på dypt vann: Deepwater Horizon i Norge, og flerbruksfartøy utenfor loven

Ommund Stokka 21. januar 2016

Se for deg at en oljekatastrofe à la Deepwater Horizon, som i 2010 tok 11 liv og skapte enorme miljøskader i Mexicogolfen, inntreffer 250 meter under havet på norsk sokkel. Hvis ingenting gjøres med undervannsentrepenørene og lovgivning på flerbruksfartøy, kan det god hende du får se det på Dagsrevyen og på stranda der du tar ungene dine for å bade.

Forhandlingene i Paris: Klimapolitikk må være realistisk og rettferdig

Geir Vollsæter 11. desember 2015

Gode løsninger på de globale klimautfordringene finnes. Industrier som våre medlemmer jobber i, spiller en nøkkelrolle. Men skal vi lykkes, må Norge og de innflytelsesrike landene støtte opp om en klimapolitikk som er realistisk og rettferdig. Dit er det en vei å gå.

Hydrocarbons BREF offshore: Hvorfor lanserer EU-kommisjonen en retningslinje som ikke virker særlig gunstig for industrien, mennesker eller miljø?

Ketil Karlsen 6. november 2015

Nå, før offshoredirektivet er skikkelig implementert, lanserer EU-kommisjonen en ny retningslinje offshore. En såkalt Hydrocarbons BREF. Som blant annet har motsatt innretting enn offshoredirektivet. Og som kan forhindre utviklingen av nye og sikrere løsninger for oljenæringen. Hvorfor? Ja si det.

Arbeider (43) drept om bord i båt i Stavanger – politiet og Arbeidstilsynet blir satt på kaien. Det mørke hullet i norsk oljeindustri

Ommund Stokka 21. oktober 2015

Om hvordan du får en oljearbeider til å holde kjeft om dårlig sikkerhet.

Utenfor loven

Ommund Stokka 26. august 2015

Fremtidens oljearbeidere minner skremmende mye om fortidens. De er utenfor loven.

Offshoreansatte fortjener anerkjennelse, ikke å bli stemplet i media som narkomane

Henrik Fjeldsbø 7. august 2015

Offshoreansatte er dyktige fagfolk og familiefolk som stolt utøver sitt yrke og som gir klingende mynt i statskassen for å finansiere velferdsstaten Norge. Slik innsats fortjener anerkjennelse, og ikke medieoppslag hvor man stemples som narkomane.

Det finnes ikke noe alternativ til industri

Are Tomasgard - gjesteblogger 23. juni 2015

Fremtiden handler ikke om å slutte med industri og ta steget over i kunnskapssamfunnet. Norsk industri er selve historien om kunnskapsbasert omstilling. Spørsmålet er ikke «hva vi skal drive med etter olje?», men hvordan vi kommer oss med på de industrielle togene som går til fremtiden – samtidig som vi driver med olje.

Johan Sverdrup – Norges største industriprosjekt: Det nytter med politisk arbeid

Inger Hoff 16. juni 2015

Johan Sverdrup er en gigant på norsk sokkel. Industri Energi har jobbet intenst for at utbyggingen ikke skal bli forsinket, og for at den skal gi oppdrag til norsk oljeindustri. Miljø- og energikomiteens ferske innstilling viser at arbeidet har gitt resultater.

Husk søknadsfristen for høyere utdanning 15. april. Kanskje er oljebransjen noe for deg?

Inger Hoff 30. mars 2015

Hva skal du bli? 15. april er det frist for å søke opptak til høyere utdanning. Kanskje oljebransjen kan være noe for deg? I dette blogginnlegget deler jeg mine tanker om de muligheter oljebransjen har å by på, og hvorfor dette er en fremtidsrettet og langsiktig næring å satse på.

Norsk nei til offshoredirektivet fullt forståelig, men tragedien om tapt innflytelse like stor

Ketil Karlsen 25. mars 2015

Offshoredirektivet kunne gitt Brüssel og EU kontroll over norsk sokkel. Derfor har jeg ingen problemer med å forstå Norges nei. Det tragiske, er at vi samtidig sier nei til å ha innflytelse over et direktiv som handler om å forhindre utslippskatastrofer i Middelhavet. Det bør bekymre oss.

Oljeutvinning i nordområdene krever skreddersydde HMS-tiltak – og trepartssamarbeid

Henrik Fjeldsbø 24. mars 2015

Enorme avstander, polare lavtrykk, kulde, ising og mørketid. Olje- og gassutvinning i nordområdene byr på helt nye utfordringer og krever skreddersydde HMS-tiltak. Den sikreste veien frem, er reell arbeidstakermedvirkning og trepartssamarbeid.

Med stammehøvdingen i “Ghanas Stavanger” på laget

Espen Løken 19. mars 2015

Nylig besøkte Lidar Wingsternes, tillitsvalgt i Schlumberger, og jeg det nye oljelandet Ghana. Landet står nå på den samme startstreken som vi gjorde på 70-tallet. Industri Energi deler av sine erfaringer med ghanesisk fagbevegelse for å bidra til å bygge fagforeninger i denne sektoren. Dette styrker både dem og oss, i en oljeindustri som er internasjonal.