Arbeidstakarrettane under massive åtak – og utviklinga går feil veg

Amalie Hilde Tofte 8. juli 2019

For sjette gong gjev den internasjonale faglege samorganisasjonen (International Trade Union Confederation, forkorta ITUC) ut rapporten "ITUC Global Rights Index – The World’s Worst Countries for Workers". Som tittelen indikerer, er ikkje dette lystig lesing.

«Reisetiddommen» – Er reisetid arbeidstid?

Alexander Lindboe 21. juni 2018

Høyesterett avgjorde i dom av 4. juni 2018 at reisetid i forbindelse med utførelse av arbeid andre steder enn på fast arbeidssted, og som finner sted utenfor alminnelig arbeidstid, skal anses som arbeidstid.

Huff, jeg har blitt syk! Når kan jeg bruke egenmelding?

Janicke Hvesser 20. april 2018

Det er viktig å sette seg inn når du har rett til å bruke egenmelding. Du kan for eksempel risikere trekk i lønn eller å miste retten til å bruke egenmelding, påpeker HR-rådgiver Janicke Hvesser.

Moderne arbeidstøy for et moderne arbeidsliv

Lone Stormoen 8. mars 2018

8. mars er her igjen, verdens internasjonale kvinnedag. En dag som ikke handler om å sette kvinner før menn, men en dag som handler om å sette litt ekstra fokus på gi kvinnene et velfortjent løft. I år ønsker jeg å sette litt ekstra fokus på et konkret punkt vi som medlemmer og tillitsvalgte i Industri Energi har makt til å gjøre noe med. Det handler om arbeidstøyet på våre arbeidsplasser i industrien.

Når kan en arbeidstaker som er nedbemannet, kreve ny ansettelse i kraft av reglene om fortrinnsrett?

Alexander Lindboe 11. oktober 2017

Oppsagte arbeidstakere kan i noen tilfeller ha krav på å få ny jobb hvis deres tidligere arbeidsgiver igjen skal ansette folk. Les advokat Alexander Lindboes redegjørelse for reglene om fortrinnsrett til ny ansettelse.

Flerbruksfartøy: Blir det endelig handling etter Stortingsvalget?

Ommund Stokka 1. september 2017

Den vonde virkeligheten om flerbruksfartøy er i ferd med å synke inn, men det er langt fra norsk sokkel til Stortinget. Industri Energi følger valget med stor spenning.

Derfor må du fagorganisere deg!

Lone Stormoen 1. mai 2017

Hva er egentlig vitsen med å være organisert? Og hvorfor skal akkurat DU organisere deg? Du som har det så trygt og godt? Vel, la meg fortelle deg historien min. Så kommer du nok på andre tanker, skriver Industri Energi-medlem, Lone Stormoen.

Arbeidslivets maktbalanse er i endring

Karl Ruben Gaasø 4. april 2017

De siste årene har vi sett et stort skifte av makt i norsk arbeidsliv. Enorm makt har blitt flyttet fra arbeidstaker til arbeidsgiver. Dette er en internasjonal trend, som særlig går utover de yngste arbeidstakerne på vei inn i yrkeslivet, skriver nestleder Karl Ruben Gaasø i Industri Energi Ung.

Diskriminering av kvinner på arbeidsplassen gjør meg forbannet!

Maren Marie Wilhelmsen 8. mars 2017

Gratulerer så mye med kvinnedagen! Heldigvis går verden framover, men det er fortsatt mye å ta tak i for å bedre hverdagen til kvinner i Norge og i verden. Et sted å starte er på arbeidsplassen, mener leder av Industri Energi Ung, Maren Marie Wilhelmsen.

Hvem skal den tillitsvalgte søke støtte hos ved nedbemanning?

Cathrine Henriksen Jørgensen 28. februar 2017

Fra 2009 jobbet jeg som tillitsvalgt med nedbemanning/organisasjonsendring og utflagging på full tid. I 2014 var turen kommet til meg, men da visste jeg ikke hvem jeg skulle vende meg til. Hvem var min tillitsvalgte? Hvilken skulder kunne jeg «gråte på»? spør Cathrine Henriksen Jørgensen.

Åpne kontorlandsskap – vår tids stollek

Hilde Hermansen 12. desember 2016

Stadig flere ansatte må begynne arbeidsdagen med å lete etter en ledig arbeidspult. For mange fører mobile arbeidsplasser og åpne kontorlandskap til unødvendig stress og ineffektivitet, skriver Hilde Hermansen.

Fagforeningene i Somalia trenger vår støtte

Espen Løken 25. november 2016

I mange land er det farlig å drive med fagforeningsarbeid. Hvert år kan det internasjonale LO, ITUC, fortelle om drap på tillitsvalgte, fengslinger, tortur og trakassering fra både myndigheter og arbeidsgivere. Et av de farligste landene er Somalia, skriver sekretariatssjef Espen Løken.

Hvem sto på barrikadene, Listhaug?

Hilde Hermansen 22. november 2016

Innvandringsminister Sylvi Listhaug vil gi ekstra av svangerskapspermisjonen til ektemannen etter at deres tredje barn blir født i mars. Denne muligheten ble kjempet frem gjennom flere tiår. Listhaug burde takke «feministeliten», ikke spytte på dem, mener Hilde Hermansen.

Ansettelse: Dette bør du sjekke når du får tilbud om ny jobb

Reidun Svalebjørg 24. oktober 2016

I disse nedbemanningstider er det alltid en glede å høre at medlemmene våre får nye jobbtilbud. Men til tross for hard konkurranse om jobbene, bør du ikke være for kjapp i avtrekkeren når tilbudet skal signeres. Les grundig gjennom tilbudet og kontrakten, og sørg for at du har forstått og ønsker å akseptere betingelsene, skriver jurist Reidun Svalebjørg i Industri Energi.

Kortsiktig vervetilbud fra SAFE

Andreas Halse 6. oktober 2016

Det streikes i Nordsjøen. Samtidig har fagforeningen SAFE kjørt i gang en vervekampanje der de lokker med vervepremier på 1500 kroner kontant for å rekruttere flere medlemmer, skriver Andreas Halse, daglig leder i Svenssonstiftelsen.

Solidaritet har gjort underverker for Norge og verden

Jan Godfrey 4. oktober 2016

Solidaritet i praksis har gjort underverker for oss i Norge gjennom historien. I dag er det viktigere enn noensinne å vise solidaritet også til våre medsøstre og medbrødre i en urettferdig verden, blogger Jan Godfrey, som inntil nylig var leder av studentutvalget i Industri Energi.

Er du midlertidig ansatt, kan du ha krav på fast ansettelse

Charlotte Dyrkorn 14. september 2016

Jeg får mange henvendelser fra medlemmer som jobber på midlertidige ansettelsesavtaler. I mange tilfeller kan vi hjelpe medlemmene til fast jobb – hovedregelen i loven er at alle ansettelser skal være faste stillinger. Det er derfor viktig at du sjekker lovligheten av din midlertidige kontrakt, skriver forbundssekretær Charlotte Dyrkorn.

Dette bør du vite om endringsoppsigelser

Charlotte Dyrkorn 27. juli 2016

Mange tror at arbeidsgiver kan gjøre hva de vil når det gjelder innholdet i stilling deres. Dette stemmer ikke! Forbundssekretær Charlotte Dyrkorn i Industri Energi går gjennom sentrale frister, krav og arbeidstakers rettigheter ved endringsoppsigelse.

Nedleggelsen av Ello: Nå må Orkla ivareta de som mister jobbene sine

Johnny Håvik 29. juni 2016

Styret i Orkla Home & Personal Care (OHPC) valgte tirsdag 26. april å flagge ut produksjonen ved Lano-fabrikken i Kristiansund til Sverige. Med dette påtar Orkla seg et tungt ansvar for framtiden til hver og en av de 60 ansatte som mister jobben sin, skriver rådgiver Johnny Håvik i samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi.

Er du deltidsansatt og jobber mer enn det som er avtalt, kan du ha krav på større stilling

Eyvind Mossige 20. juni 2016

Er du deltidsansatt og jobber mer enn den stillingsbrøken som står i arbeidsavtalen din, kan du ha krav på økt stillingsbrøk etter arbeidsmiljøloven. I dette innlegget redegjør jeg for vilkårene.

Delingsøkonomi – en trussel vi må bekjempe med alle midler, eller et mulighetsrom vi bør gå proaktivt i møte?

Hilde Hermansen 14. juni 2016

Delingsøkonomi er et tema som preger mediebildet for tiden. Noen ser dette som positivt i et grønt- og klimavennlig perspektiv. Andre mener at delingsøkonomi kan skape nye typer arbeidsplasser. Men det omtales også som oppfinnsom tåketale av ren kommersiell virksomhet som kan undergrave arbeidstakeres rettigheter. Skal dette stoppes for enhver pris?

Kneblet ytringsfrihet og hard HR – en trussel mot den norske modellen?

Hilde Hermansen 20. april 2016

Vi liker å fremheve den norske modellen. Se på oss selv som gode rollemodeller sammenlignet med andre. Men er vi faktisk i ferd med å implementere bedriftskulturer som kan forvitre grunnlaget for modellen vi er så stolte av?

Lønnsoppgjøret 2016: Veien frem til forhandlingsbordet (og litt om selve forhandlingene)

Christopher Birknes 23. mars 2016

Annethvert år er det hovedoppgjør. Da forhandler vi og arbeidsgiverforeningene om alle delene i tariffavtalene, inkludert lønn. Her tar jeg for meg prosessen fra vi starter forberedelsene om vinteren og frem til forhandlingene om våren og sommeren.

Hvorfor får ikke vaskeriansatte en lønn å leve av? Fordi det er et kvinneyrke?

Magnus Moen 8. mars 2016

Norge er et av verdens mest likestilte land. Det gjelder også innen vaskeri- og renseribransjen. Her tjener både kvinner og menn akkurat like lite. Min påstand er allikevel at situasjonen for denne gruppen ville vært en annen dersom dette var en mannsdominert bransje, og ikke omvendt. Arbeidsgiverne har nemlig rukket å bli godt vant.

Arbeidstakeres oppfinnelser: Kan arbeidsgiver kreve retten til din gode idé?

Eyvind Mossige 11. februar 2016

Hvis du som arbeidstaker finner opp noe, hva sier loven om dine rettigheter til egen oppfinnelse? Advokat Eyvind Mossige redegjør for krav og bestemmelser i ulike arbeidssituasjoner, og gir råd om hva du kan gjøre hvis du er uenig med arbeidsgiveren din om kompensasjon for oppfinnelsen.

Hovedoppgjør, tariffavtaler og lønn på 1-2-3

Christopher Birknes 5. februar 2016

Hovedoppgjøret rykker stadig nærmere. Men hva er det som skjer? Hva er det vi forhandler om? Hva er egentlig en tariffavtale, og hva er en særavtale? Kan man streike når som helst, og hvordan er det, har vi minstelønn i Norge?

Should I stay or should I go: Dette bør du vite når du vurderer sluttpakke

Gabriel Birkeland 29. januar 2016

For noen vil sluttpakke være et veldig godt alternativ. Men ikke for alle, og ja, det er fallgruver man bør være obs på. I dette blogginnlegget tar jeg for meg viktige problemstillinger du bør tenke på.

Subsea-bransje på dypt vann: Deepwater Horizon i Norge, og flerbruksfartøy utenfor loven

Ommund Stokka 21. januar 2016

Se for deg at en oljekatastrofe à la Deepwater Horizon, som i 2010 tok 11 liv og skapte enorme miljøskader i Mexicogolfen, inntreffer 250 meter under havet på norsk sokkel. Hvis ingenting gjøres med undervannsentrepenørene og lovgivning på flerbruksfartøy, kan det god hende du får se det på Dagsrevyen og på stranda der du tar ungene dine for å bade.

Særlig uavhengig stilling: Fjær i hatten, tidstyv eller ran?

Hilde Hermansen 20. november 2015

Særlig uavhengig stilling høres forlokkende ut, men er det alltid noe å trakte etter? Har du full kontroll over tiden din? Er det en forfremmelse som gir deg «fjær i hatten», eller føles det som en tidstyv og nærmest et ran?

Har du en konkurranseklausul i kontrakten din, lønner det seg å vite hva det innebærer

Reidun Svalebjørg 28. september 2015

Har du konkurranseklausul i kontrakten? Hva betyr det? Kan du gå direkte over i ny stilling hos en av bedriftens konkurrenter? Hva med å starte ditt eget firma basert på den kunnskap du har opparbeidet deg hos tidligere arbeidsgiver? Stemmer det at du har en karenstid på flere måneder hvor du ikke kan starte i ny jobb?

Ønsker du å gå av med AFP? Dette må du vite om vilkårene

Gro Losvik 23. september 2015

Nærmer du deg pensjonsalder og ønsker å ta ut AFP? Lurer du på om du faktisk har krav på AFP, hva som skal til for å få det?

Hjelp! Selvstendig og arbeidsledig – hva nå, har jeg krav på dagpenger?

Jorid Tveita 31. august 2015

Et av våre medlemmer som er selvstendig næringsdrivende kontaktet oss rett før sommerferien. Oppdragene hadde gradvis tørket inn. Nå var han var han helt arbeidsledig, og lurte på hva han skulle gjøre. Kunne han kontakte NAV og få dagpenger?

Utenfor loven

Ommund Stokka 26. august 2015

Fremtidens oljearbeidere minner skremmende mye om fortidens. De er utenfor loven.

LabourStart: Slik kan du være med på å skape et bedre arbeidsliv

Espen Løken 11. august 2015

LabourStart er en tjeneste som gjør at du hver dag kan følge med på nyheter om arbeidsliv og fagbevegelse. Og du kan delta i e-postaksjoner rettet mot selskaper og myndigheter over hele verden mot brudd på faglige rettigheter. Alt dette kan du gjøre gjennom LabourStarts nettsider eller gjennom den nye app’en for Android-telefoner og brett.

Sommerjobb? Ti ting du bør vite om rettigheter og plikter når du er sommervikar

Charlotte Dyrkorn 30. juni 2015

Er det egentlig noen minstelønn for sommervikarer, og har man krav på overtid? Kan datteren min kreve attest fra sjefen? Og kan man bare slutte hvis det dukker opp et mer fristende jobbtilbud?

Det nye arbeidslivet: hva betyr den massive økningen i bruk av frilansere, selvstendig næringsdrivende og outsourcing?

Jorid Tveita 27. mai 2015

Hvem jobber hvor? Når, og for hvem jobber vi? Økt bruk av frilansere, selvstendig næringsdrivende og outsourcing kan i løpet av kort tid forandre arbeidsmarkedet til det ugjenkjennelige.

Kurs eller utdanning betalt av jobben? 7 råd om hvordan du unngår å havne i bindingstid-fella

Charlotte Dyrkorn 21. mai 2015

Mange av våre medlemmer har bindingstid i sine ansettelsesavtaler. De får finansiert kurs og videreutdanning av arbeidsgiver, og binder seg til å jobbe for arbeidsgiver en gitt periode. Det varierer veldig hvordan disse avtalene ser ut, mange er rett og slett for dårlige. Derfor er det viktig at du vet hva du signerer på.

Like syk, mindre å leve av: dette bør du vite om sykepenger dersom du er selvstendig næringsdrivende

Jorid Tveita 29. april 2015

De viktigste forskjellene mellom sykepenger for selvstendig næringsdrivende og vanlige lønnsmottakere, går på hvor mye du har å leve av dersom du blir syk.

Derfor er flinke tillitsvalgte vår beste medlemsfordel

Asle Reime 10. april 2015

Hva er den viktigste grunnen til å melde seg inn i et fagforbund? For meg, er det flinke tillitsvalgte og tryggheten det gir. Det å alltid ha en å snakke med, få hjelp og gode råd.

Dei blåblå permitteringsreglane – eit angrep på retten til fast jobb

Johnny Håvik 27. februar 2015

Innstramminga i permitteringsreglane dei blåblå innførde i 2013 betyr fleire oppseiingar, fleire midlertidige, og enda færre fast tilsette. Dei nye permitteringsreglane er eit angrep på det trygge arbeidslivet. Eit angrep vi ikkje kan akseptere, og vil kjempa imot!