En vennlig leder er en effektiv leder

Christopher Birknes 4. september 2017

Ledere har et ansvar for å inspirere og motivere sine medarbeidere. Vennlighet fra lederen er faktisk avgjørende for at relasjonen mellom de to nivåene skal fungere i hverdagen, påpeker tidligere HR-sjef Christopher Birknes.

Alle vinner på å ha en brukervennlig HR-politikk

Christopher Birknes 30. november 2016

Dropp prestasjonslønn. Sats heller på trening og utvikling av ansatte. Indre motivasjon gjør ansatte mer tilfredse og produktive, skriver tidligere HR-sjef Christopher Birknes.

Hvilke plikter har du som leder?

Reidun Svalebjørg 4. november 2016

Dessverre finnes ingen fullstendig oversikt over hvilke plikter du har som sjef. Jurist Reidun Svalebjørg gir en oppsummering av hvilke forpliktelser du som leder har etter lov, ansettelsesavtale med mer.

Fagbevegelsen må være rustet for framtidens utfordringer i arbeidslivet

Asle Reime 22. august 2016

Arbeidsmarkedet er i endring, og vi i fagbevegelsen må tilpasse oss framtidens utfordringer. Derfor vil vi i Industri Energi organisere alle i bedriften, fra gulvet til toppen. Samtidig tilbyr vi skreddersydd medlemskap til selvstendig næringsdrivende, skriver leder Asle Reime i organisasjonsavdelingen.

Kneblet ytringsfrihet og hard HR – en trussel mot den norske modellen?

Hilde Hermansen 20. april 2016

Vi liker å fremheve den norske modellen. Se på oss selv som gode rollemodeller sammenlignet med andre. Men er vi faktisk i ferd med å implementere bedriftskulturer som kan forvitre grunnlaget for modellen vi er så stolte av?

Måling og analyse er viktig for at markedsføringen din skal gi uttelling

Janicke Hvesser 10. februar 2016

Måling og analyse er viktig for å ta nødvendige grep, justere og lage kampanjer og aktiviteter som gir enda bedre effekt.

Hvordan skape rettferdige måle- og karaktersystemer for ansatte med individuell lønn?

Sten Ove Jensen 18. desember 2015

Enten man liker det eller ikke: karakterer og målesystemer på norske arbeidsplasser er et faktum. Og skal et slikt system fungere, må det være enkelt, forståelig, troverdig og rettferdig – og de ansatte selv ha vært med på å lage det.

Særlig uavhengig stilling: Fjær i hatten, tidstyv eller ran?

Hilde Hermansen 20. november 2015

Særlig uavhengig stilling høres forlokkende ut, men er det alltid noe å trakte etter? Har du full kontroll over tiden din? Er det en forfremmelse som gir deg «fjær i hatten», eller føles det som en tidstyv og nærmest et ran?

Har du en konkurranseklausul i kontrakten din, lønner det seg å vite hva det innebærer

Reidun Svalebjørg 28. september 2015

Har du konkurranseklausul i kontrakten? Hva betyr det? Kan du gå direkte over i ny stilling hos en av bedriftens konkurrenter? Hva med å starte ditt eget firma basert på den kunnskap du har opparbeidet deg hos tidligere arbeidsgiver? Stemmer det at du har en karenstid på flere måneder hvor du ikke kan starte i ny jobb?