Kortsiktig vervetilbud fra SAFE

Andreas Halse 6. oktober 2016

Det streikes i Nordsjøen. Samtidig har fagforeningen SAFE kjørt i gang en vervekampanje der de lokker med vervepremier på 1500 kroner kontant for å rekruttere flere medlemmer, skriver Andreas Halse, daglig leder i Svenssonstiftelsen.

Søksmålet mot Norsk olje og gass: En avtale med de få kan ikke tvinges på alle våre medlemmer innen oljeservice

Ommund Stokka 13. juli 2016

NHO og Norsk olje og gass prøver å forplikte våre 6500 oljeservicearbeidere til en dårlig overenskomst som de har fremforhandlet med et forbund som bare representerer 650 oljeservicearbeidere. Et dårlig resultat med de få, kan ikke forplikte de mange. Det er et brudd med Industri Energis overenskomst. Derfor saksøker vi både NHO og Norsk Olje og Gass, skriver områdeleder Ommund Stokka.

Lønnsoppgjøret 2016: Her er det viktigste du trenger å vite om mekling og streik

Christopher Birknes 4. mai 2016

Vi er midt inne i et hovedoppgjør, hvor vi forhandler om lønns- og arbeidsvilkårene til flesteparten av medlemmene våre. Hva skjer om forhandlingene ikke fører frem?

Lønnsoppgjøret 2016: Veien frem til forhandlingsbordet (og litt om selve forhandlingene)

Christopher Birknes 23. mars 2016

Annethvert år er det hovedoppgjør. Da forhandler vi og arbeidsgiverforeningene om alle delene i tariffavtalene, inkludert lønn. Her tar jeg for meg prosessen fra vi starter forberedelsene om vinteren og frem til forhandlingene om våren og sommeren.