Forum er sammenslutninger av Industri Energi sine lokalavdelinger, på tvers av bransjer, innenfor et geografisk område.

Hordaland

Herdis Rosland Eide, herdis.eide@coor.com

Nordland, pluss Finnfjord smelteverk i Troms

Per Roar Aas, per.roar.aas@elkem.no

Trøndelag

Arne Byrkjeflot, arne.byrkjeflot@gmail.com

Møre og Romsdal

Arve Baade, arve.baade@hydro.com

Telemark

Wenche Tveitan, wenche.tveitan@ineos.com

Østfold

Per Øistein Kivijärvi, per.kivijarvi@kronosww.com