Kontingent: Dette koster medlemskapet ditt i 2021

Her er en prisoversikt for de ulike typene medlemskap vi tilbyr.

Ordinært medlemskap med lønnstrekk

1,3 % av bruttolønn – maks 575 kr per måned, + 59 kr advokatforsikring, totalt 634 kr

1,47 % av bruttolønn – maks 634 kr per måned inkl. advokatforsikring

Medlemmer bosatt utenfor Norden:
1,3 % av bruttolønn – maks 502 kr per måned uten innbo og advokatforsikring

I tillegg kommer kontingent til den lokale fagforeningen/klubben der du jobber. Denne er vanligvis på 0,25 prosent av inntekten din.

Ordinært medlemskap med faktura

Oversikten under viser månedlig kontingent inkl. advokatforsikring for ulike lønnsgrupper:

Over 527 673: 739 kr

473 759 – 527 672: 672 kr

420 992 – 473 758: 605 kr

368 225 – 420 991: 536 kr

315 458 – 368 224: 469 kr

263 837 – 315 457: 402 kr

Medlemmer bosatt utenfor Norden:
Ordinært medlemskap 608 kr per måned, uten innbo og advokatforsikring
Ikke-yrkesaktivt medlemskap 123 per måned, uten innbo og advokatforsikring

Øvrige medlemskap

Ikke-yrkesaktiv: 254 kr per måned inkl. advokatforsikring

Pensjonist: 254 kr per måned inkl. advokatforsikring

Pensjonist over 75 år: 156 kr per måned inkl. advokatforsikring

Student og lærling: 10 kr per måned via AvtaleGiro

Militær: 59 kr per måned via AvtaleGiro

LOfavør Topp reiseforsikring

Medlemmer under 67 år: 97 kr per måned

Medlemmer over 67 år: 117 kr per måned

Forsikringen betales månedlig og det må det opprettes AvtaleGiro

Selvstendig

Kontingent: 413 kr per måned

Innbo og advokat: 132 kr per måned

Reise: 229 kr per måned

Husk at du kan trekke fra 3850 kroner på skatten

Husk at du som er medlem av en fagforening, kan trekke fra inntil 3850 kroner i skattepliktig inntekt.

Har du spørsmål om din kontingent, send oss en e-post på post@industrienergi.no eller ring: 22032200.