Kontingent: Dette koster medlemskapet ditt i 2019

Her er en prisoversikt for de ulike typene medlemskap vi tilbyr.

Satser for medlemmer hvor kontingent trekkes fra lønn av arbeidsgiver

For våre ordinære medlemmer som trekkes i lønn av arbeidsgiveren er kontingentsatsene for 2019 som beskrevet i kulepunktene under. Merk at det på noen arbeidsplasser er slik at man trekkes 1,3 prosent pluss 59 kroner for advokatforsikring, mens man på andre steder trekker 1,47 prosent fordi advokattjenesten er bakt inn i totalen.

  • 1,3 prosent av bruttolønn men maks 555 kroner + 59 kroner for advokatforsikringen fra HELP = totalt 614 kroner maks per måned.
  • Eller 1,47 prosent av bruttolønn men maks 614 kroner per måned (inkludert advokatforsikring).
  • Medlemmer som bor utenfor Norden: 1,3 prosent av bruttolønn og maks 478 kroner per måned (lavere pris fordi disse ikke har de samme forsikringene som medlemmer bosatt i Norge).

I tillegg kommer kontingent til den lokale fagforeningen/klubben der du jobber. Denne er vanligvis på 0,25 prosent av inntekten din.

Kontingentsatser for medlemmer som får faktura og ikke trekkes av arbeidsgiver

Fullt betalende medlemmer som får faktura direkte fra Industri Energi (altså at kontingenten ikke trekkes fra lønnen av arbeidsgiver):

Årslønn Kontingent inkl. advokatforsikring (59,-) per måned
Over 509 678 kr 716 kr
457 603 – 509 678 kr 651 kr
406 635 – 457 602 kr 586 kr
355 668-406 634 kr 520 kr
304 700 – 355 667 kr 455 kr
254 840 – 304 699 kr 390 kr

Satsene over viser prisen for medlemskapet inkludert LOfavør Innboforsikring og andre gode forsikringsordninger. Du kan lese mer om forsikringene dine her. 

For medlemmer bosatt utenfor Norden som betaler per faktura er kontingenten 587 kroner i måneden (men for disse er ikke innboforsikring og advokatforsikring inkludert).

Minstekontingent for ikke-yrkesaktive medlemmer og pensjonister

Minstekontingenten ikke-yrkesaktive medlemmer og pensjonister  betaler (inkludert advokatforsikring) er 248 kroner per måned i 2019.

Pensjonister som er fylt 75 år betaler 152 kroner, inkludert advokatforsikring.

I tillegg kan du legge til Topp Reiseforsikring til medlemskapet ditt som koster 90 kroner per måned (merk at reiseforsikringen koster 108 kroner per måned fra og med den måneden du fyller 67 år).

Er du pensjonist, les mer om medlemskap i Industri Energi her.

Er du ikke-yrkesaktiv, les mer om medlemskap i Industri Energi her.

 

Kontingent for Selvstendig-medlemskap

Industri Energi tilbyr medlemskap til selvstendig næringsdrivende med opp til en ansatt. Kontingenten for 2019 er 399 kroner per måned.

I tillegg til Selvstendig-medlemskap standard kan du velge om du vil ha med reiseforsikring eller helseforsikring eller begge deler i medlemskapet ditt.

Det koster i tillegg per måned (med forbehold om prisøkninger):

Standard, Innbo og advokat, 129 kroner
Standard pluss reise, 219 kroner
Standard pluss helse, 211 kroner
Standard pluss reise og helse, 301 kroner

 

Husk at du kan trekke fra 3850 kroner på skatten

Husk at du som er medlem av en fagforening, kan trekke fra inntil 3850 kroner i skattepliktig inntekt.

Har du spørsmål om din kontingent, send oss en e-post på post@industrienergi.no eller ring: 22032200.