Kontingent: Dette koster medlemskapet ditt i 2020

Her er en prisoversikt for de ulike typene medlemskap vi tilbyr.

Ordinært medlemskap med lønnstrekk

1,3 % av bruttolønn  – maks 565 kr per måned, + 59 kr advokatforsikring, totalt 624 kr

1,47 % av bruttolønn – maks 624 kr per måned inkl. advokatforsikring

Medlemmer bosatt utenfor Norden:
1,3 % av bruttolønn – maks 494 kr per måned uten innbo og advokatforsikring

I tillegg kommer kontingent til den lokale fagforeningen/klubben der du jobber. Denne er vanligvis på 0,25 prosent av inntekten din.

Ordinært medlemskap med faktura

Oversikten under viser månedlig kontingent inkl. advokatforsikring for ulike lønnsgrupper:

Over 518.853 kr:  728 kr
465.840 – 518.852: kr 662 kr
413.954 – 465.839 kr: 595 kr
362.070 – 413.953 kr: 528 kr
310.185 – 362.069 kr: 462 kr
259.427 – 310.184 kr: 396 kr

Medlemmer bosatt utenfor Norden:
Ordinært medlemskap 598 kr per måned, uten innbo og advokatforsikring
Ikke-yrkesaktivt medlemskap 121 per måned, uten innbo og advokatforsikring

Øvrige medlemskap

Ikke-yrkesaktiv: 251 kr per måned inkl. advokatforsikring

Pensjonist: 251 kr per måned inkl. advokatforsikring

Pensjonist over 75 år: 154 kr per måned inkl. advokatforsikring

Student og lærling: 10 kr per måned via AvtaleGiro

Millitær: 59 kr per måned via AvtaleGiro

 

LOfavør Topp reiseforsikring

Medlemmer under 67 år: 93 kr per måned

Medlemmer over 67 år: 111 kr per måned

Forsikringen betales månedlig og det må det opprettes AvtaleGiro.

Husk at du kan trekke fra 3850 kroner på skatten

Husk at du som er medlem av en fagforening, kan trekke fra inntil 3850 kroner i skattepliktig inntekt.

Har du spørsmål om din kontingent, send oss en e-post på post@industrienergi.no eller ring: 22032200.