Kontingent: Dette koster medlemskapet ditt i 2018

Her er en prisoversikt for de ulike typene medlemskap vi tilbyr.

Satser for medlemmer hvor kontingent trekkes fra lønn av arbeidsgiver

For våre ordinære medlemmer som trekkes i lønn av arbeidsgiveren er kontingentsatsene for 2018 som beskrevet i kulepunktene under. Merk at det på noen arbeidsplasser er slik at man trekkes 1,3 prosent pluss 59 kroner for den privatrettslige medlemsfordelen Min Advokat, mens man på andre steder trekker 1,47 prosent fordi advokattjenesten er bakt inn i totalen.

  • 1,3 prosent av bruttolønn men maks 538 kroner + 59 kroner for den privatrettslige medlemsfordelen Min Advokat = totalt 597 kroner maks per måned.
  • Eller 1,47 prosent av bruttolønn men maks 597 kroner per måned (Min Advokat er inkludert).
  • Medlemmer som bor utenfor Norden: 1,3 prosent av bruttolønn og maks 464 kroner per måned (lavere pris fordi disse ikke har de samme forsikringene som medlemmer bosatt i Norge).

I tillegg kommer kontingent til den lokale fagforeningen/klubben der du jobber. Denne er vanligvis på 0,25 prosent av inntekten din.

Kontingentsatser for medlemmer som får faktura og ikke trekkes av arbeidsgiver

Fullt betalende medlemmer som får faktura direkte fra Industri Energi (altså at kontingenten ikke trekkes fra lønnen av arbeidsgiver):

Årslønn Kontingent inkl. Min Advokat (59,-) per måned
Over 494 354 696 kr
443 844 – 494 353 633 kr
394 409 – 443 843 570 kr
344 973 – 394 408 506 kr
295 538 – 344 972 443 kr
247 177 – 295 537 380 kr

Satsene over viser prisen for medlemskapet inkludert innboforskringen Kollektiv hjemforsikring og andre gode forsikringsordninger. Du kan lese mer om forsikringene dine her. 

Minstekontingent for ikke-yrkesaktive medlemmer og pensjonister

Minstekontingenten ikke-yrkesaktive medlemmer og pensjonister inkludert Min Advokat er kroner 242 per måned i 2018.

Pensjonister som er fylt 75 år betaler 149 kroner, inkludert Min Advokat.

I tillegg kan du legge til Topp Reiseforsikring til medlemskapet ditt som koster 88,- per måned (merk at reiseforsikringen koster 105 kroner per måned fra og med den måneden du fyller 67 år).

Er du pensjonist, les mer om medlemskap i Industri Energi her.

Er du ikke-yrkesaktiv, les mer om medlemskap i Industri Energi her.

 

Kontingent for Selvstendig-medlemskap

Industri Energi tilbyr medlemskap til selvstendig næringsdrivende med opp til en ansatt. Kontingenten for 2018 er 387 kroner per måned.

I tillegg til Selvstendig-medlemskap standard kan du velge om du vil ha med reiseforsikring eller helseforsikring eller begge deler i medlemskapet ditt.

Det koster i tillegg per måned:

Standard, Innbo og advokat, 129 kroner
Standard pluss reise, 217 kroner
Standard pluss helse, 204,- kroner
Standard pluss reise og helse, 292,- kroner

 

Husk at du kan trekke fra 3850 kroner på skatten

Husk at du som er medlem av en fagforening, kan trekke fra inntil 3850 kroner i skattepliktig inntekt.

Har du spørsmål om din kontingent, send oss en e-post på post@industrienergi.no eller ring: 22032200.