Bli med på Industri Energi sine kurs og konferanser

Alle kurs og konferanser er gratis for medlemmene, og Industri Energi dekker reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste.

10.–12. januar 2018 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Felles konferanse for Samarbeidskomiteene Kjemiske Bransjer og Møbel

Tariffoppgjøret 2018 blir hovedtemaet under konferansen i januar.

 

12. mars 2018

Kvinner viser vei – Modul 1 – 2 – 3 NY DATO på oppstart.

For deg som er kvinne/ jente og som har en rolle som tillitsvalgt. Påmelding til 3 moduler.

Spørsmål til kurs og konferanse? Kontakt oss
Leif Gunnar Rottem
Leif Gunnar Rottem

Kurs- og kompetansekoordinator – seksjon kurs og kompetanse

lgr@industrienergi.no

+4795148703

Cathrine Imsland
Cathrine Imsland

Kontorsekretær/reisebestiller – seksjon kurs og kompetanse

cathrine.imsland@industrienergi.no

+4747260555