Bli med på Industri Energi sine kurs og konferanser

Alle kurs og konferanser er gratis for medlemmene, og Industri Energi dekker reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste.

9. –10. august 2017 Stavanger

Basiskurs for nye tillitsvalgte

Et to dagers basiskurs i Stavanger.

22.–23. august 2017 Sola strand hotell - Stavanger

Skala-konferansen 22. – 23 august

To-dagers konferanse i Stavanger.

5. –6. september 2017 Stavanger

HMS – Konferansen 2017

OBS! Er du medlem av HVO-nettverket, så starter dere 4. september. Skal du delta her så skriv dette i meldingsfeltet ved påmelding.

6. –8. oktober 2017 Clarion Air Hotel på Sola utenfor Stavanger

Studentkonferansen 2017

Åpen for alle studentmedlemer i Industri Energi!

3. –6. november 2017 Krakow

Industri Energi SKALA i Krakow – modul 2

Modul 2 – kurs for tillitsvalgte som representerer medlemmer med individuell avlønning i Krakow

3. –6. november 2017 Krakow

Industri Energi SKALA i Krakow – modul 3

Modul 3 – kurs for tillitsvalgte som representerer medlemmer med individuell avlønning i Krakow

Spørsmål til kurs og konferanse? Kontakt oss
Leif Gunnar Rottem
Leif Gunnar Rottem

Kurs- og kompetansekoordinator

lgr@industrienergi.no

+4795148703

Cathrine Imsland
Cathrine Imsland

Kontorsekretær/Reisebestiller

cathrine.imsland@industrienergi.no

+4747260555