Bli med på Industri Energi sine kurs og konferanser

 

Alle kurs og konferanser er gratis for medlemmene, og Industri Energi dekker reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste.

Under finner du en oversikt over våre kurs og konferanser. Klikk deg inn på hvert enkelt kurs for å melde deg på. Etter at du har meldt deg på vil du innen 2-3 virkedager motta en e-post som bekrefter at din søknad er mottatt.

7. –9. november 2018

Basiskurs for unge

Basiskurs for medlemmer som er inntil 33 år.

12.–13. november 2018 Stavanger

Hvordan strukturere hverdagen som tillitsvalgt – forventninger, krav og krysspress

Søknadsfrist er 22.Oktober 2018

13.–14. november 2018 Bergen

LOs olje- og gasskonferanse FULLT

Konferansen er den viktigste arenaen hvor fagbevegelsen, politikere, selskaper og organisasjoner møtes for å diskutere næringspolitikk og HMS.

Oppstart på konferansen vil være kl 10.00 og vi vil være ferdige neste dag kl 15.00

For påmelding:https://www.industrienergi.no/nyheter/pamelding-er-apnet-for-los-olje-og-gasskonferanse/

 

 

 

 

 

14.–15. november 2018 Badehusgata 37 - Stavanger

Tale og presentasjonsteknikk for tillitsvalgte

Søknadsfrist er 26.Oktober 2018

16.–19. november 2018 Gdansk

Industri Energi SKALA i Gdansk- modul 2

Modul 2 – kurs for tillitsvalgte som representerer medlemmer med individuell avlønning.

Søknadsfrist er 1.Oktober-2018

16.–19. november 2018 Gdansk

Industri Energi SKALA i Gdansk- modul 3

Modul 3 – kurs for tillitsvalgte som representerer medlemmer med individuell avlønning.

Søknadsfrist 1.Oktober- 2018

19.–20. november 2018 Stavanger

Jus i arbeidslivet del 2 – Kollektiv rett

Søknadsfrist er 1 November 2018

Spørsmål til kurs og konferanse? Kontakt oss
Leif Gunnar Rottem
Leif Gunnar Rottem

Kurs- og kompetansekoordinator – seksjon kurs og kompetanse

lgr@industrienergi.no

+4795148703

Cathrine Imsland
Cathrine Imsland

Kontorsekretær/reisebestiller – seksjon kurs og kompetanse

cathrine.imsland@industrienergi.no

+4747260555