Industri Energi ønsker deg velkommen til å søke på høstens kurs

Du kan nå søke på kursene som skal gå i høst. Grunnet coronavirus- situasjonen så kan det komme endringer, men høstplanen er klar og du som medlem/tillitsvalgt er velkommen til å søke.

 

7. –8. september 2020 Stavanger

Grunnopplæring tillitsvalgte – Tillitsvalgt i arbeid del 1

Søknadsfrist er 25. August 2020

Krav: Må ha tatt KOMPIS/ Velkomstkurs

14.–15. september 2020 Stavanger

Fagkurs – Pensjon og pensjonsordninger

Søknadsfrist er 1. September 2020

Krav : Må ha tatt Basis/ eller Tillitsvalgt i arbeid

16.–18. september 2020 Stavanger

Grunnopplæring tillitsvalgte – Tillitsvalgt i arbeid del 2

Søknadsfrist er 2.September 2020

Krav: Ha tatt kurset Tillitsvalgt i arbeid del 1 / basiskurset

22.–23. september 2020 Stavanger

Fagkurs – Forhandlinger av lokale avtaler

Søknadsfrist er 10.September 2020

Krav : Må ha tatt Basis/ eller Tillitsvalgt i arbeid

12.–13. oktober 2020 Stavanger

Fagkurs – Verneombud – Petroleumstilsynet

Søknadsfrist er 5.Oktober 2020

Krav: Må være verneombud/ tatt 40 timers grunnopplæring i arbeidsmiljø

26.–27. oktober 2020 Stavanger

Fagkurs – Verneombud – Arbeidstilsynet

Søknadsfrist er 15. Oktober 2020

Krav: Må være verneombud/ tatt 40 timers grunnopplæring i arbeidsmiljø

2. –4. november 2020 Stavanger

Grunnopplæring tillitsvalgte – Tillitsvalgt i arbeid del 3

Søknadsfrist er 20. Oktober 2020

Krav: Ha tatt kurset Tillitsvalgt i arbeid del 2

9. –10. november 2020 Stavanger

Rekruttering av nye medlemmer

Søknadsfrist er 20.Oktober 2020

17.–18. november 2020 Stavanger

Grunnopplæring tillitsvalgte – Tillitsvalgt i arbeid del 1

Søknadsfrist er 1.November 2020

Krav: Må ha tatt KOMPIS/ Velkomstkurs

Spørsmål til kurs og konferanse? Kontakt oss
Leif Gunnar Rottem
Leif Gunnar Rottem

Kurs- og kompetansekoordinator – seksjon kurs og kompetanse

lgr@industrienergi.no

+4795148703

Cathrine Imsland
Cathrine Imsland

Reisebestiller – seksjon kurs og kompetanse

cathrine.imsland@industrienergi.no

+4747260555