Søk om stipend til videreutdanning og kurs

Hva kan du få støtte til, og hvor mye penger kan du få?

  • Helårsstudie (på hel- eller deltid), inntil 13 500 kroner i året (fleksibel frist).
  • Praksiskandidater som tar fagbrev på grunnlag av arbeidserfaring: inntil 10 500 kroner i året.
  • Kortere kurs (minimum fire dager): inntil 4000 kroner.
  • Studieforbundet AOF sitt lese- og skrivekurs: inntil 10 500 kroner.

For å få stipend må du bruke pengene på utgifter knyttet til studiet eller kurset. Det vil si kursavgifter, eksamensavgifter, ekstrautgifter til midlertidig bosted, materiell, PC med nødvendig programvarer som kreves til studie eller tapt arbeidsfortjeneste.

Søknader må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve, anses denne som avslutning av studiet.

For å få utbetalt stipendet må du sende inn all dokumentasjon og kvitteringer på studiet. Dette skal være innsendt seinest 1 måned etter endt studieår, eller den periode det er gitt stipend til.

Hvem kan få stipend?

Industri Energi og LO sitt utdanningsfond gir stipend til alle medlemmer som:

  • Har vært fullt betalende, yrkesaktivt medlem i Industri Energi i minst 6 måneder

Trykk på tekstlinjen under for å lese de fullstendige retningslinjene.

Du kan lese de fullstendige retningslinjene om utdanningsfondet på LO sine nettsider. Men merk at det er én viktig forskjell for deg som er Industri Energi-medlem: Du trenger ikke ha vært medlem i 3 år, slik det står i LO sine felles retningslinjer.

Hvordan søker jeg om stipend?

Hvor sender jeg dokumentasjon og kvitteringer for stipendet når det er blitt innvilget?

Du sender dokumentasjon på studie og kvitteringer til: stipend.kvittering@industrienergi.no

Når er fristen?

Fristen for å søke om stipend til helårsstudier (skoleårene 20/21 og 21/22) og alle andre kurs er fleksibel. Søknader kan sendes fortløpende

Søknadene blir behandlet rundt 1 gang i måneden.

Hvor lenge kan du få støtte?

Du kan få stipend i inntil 3 år. Husk at du må sende inn ny søknad for hvert år.

Er du usikker på om du har rett til stipend, eller har du andre spørsmål – ta kontakt med:

Kari Frogner, kari.frogner@industrienergi.no / +4790753890

eller

Tone Risan, tone.risan@industrienergi.no / +47 40870894