Tariffkonferanse for Samarbeidskomiteen Kjemiske Bransjer

10.–12. mars 2020 MS Colur Magic ( Oslo-Kiel)

Møtet starter med oppmøte på Hjortneskaia i Oslo tirsdag 10. mars kl. 10.30 og avsluttes med ankomst Oslo og hjemreise torsdag 12. mars kl. 10.00

Hovedfokus på konferansen er tariffoppgjøret 2020 og utarbeidelse av krav, samt forberedelser til landsmøtet i Industri Energi.

Samarbeidskomiteen Kjemiske Bransjer inneholder alle bedriftene våre på overenskomstene Kjemisk Teknisk Industri, Fiskemel og fiskefor, Glass og Keramisk, Vask og Rens og Farmasøytiske bedrifter.

 

Tillitsvalgte innen kjemisk teknisk tariffområde må være oppmerksom på bestemmelsen i overenskomsten § 19: Hovedtillitsvalgte eller dennes stedfortreder, skal ikke uten tvingende grunn nektes fri for å delta i møter i samarbeidskomiteer for bransjen. Arbeidsgiver dekker tapt arbeidsfortjeneste for to dager per år.

Tapt arbeidsfortjeneste dekkes av forbundet etter AOFs satser for inntil 2 representanter fra hver klubb. Permisjon uten lønn må dokumenteres.
Øvrige tillitsvalgte kan delta så langt vi har plass, men da må fagforeningene selv betale for disse. Medlemmer av forbundsstyret og landsstyret som ikke er tillitsvalgte i bedriften, kan delta for forbundets regning.

Reiseutgifter dekkes av den enkelte fagforening. Fagforeninger med store reiseutgifter og svak økonomi kan søke om å få dekket utgiftene; send søknad til leder Kjemiske Bransjer; Per Øistein Kivijärvi, per.kivijarvi@kronosww.com

Sørg for å ha avklart permisjon hos din arbeidsgiver ved påmelding.

Påmelding senest 14. februar til:
Bente Havre – bente.havre@industrienergi.no

Husk å oppgi følgende ved påmelding:
1) Alder på avreisetidspunktet (ikke fødselsår)
2) Evt. matallergier

Bente Havre
Bente Havre

Kontorsekretær

bente.havre@industrienergi.no

+4799579155