Felles konferanse for Samarbeidskomiteene Kjemiske Bransjer og Møbel

21.–23. oktober 2019 Clarion Hotel og Congress Oslo Airport, Gardermoen

Samarbeidskomiteen Kjemiske Bransjer inneholder alle bedriftene våre på overenskomstene Kjemisk Teknisk Industri, Fiskemel og fiske for, Glass og Keramisk, Vask og Rens og Farmasøytiske bedrifter. Sammen med samarbeidskomiteen for Møbel arrangeres denne felles konferansen og vi håper så mange som mulig av dere har mulighet til å være med. Området totalt består av ca 7000 medlemmer fordelt på rett i overkant av 300 bedrifter.

 

I år arrangerer vi en dag sammen med Norsk Industri. Fokus på denne dagen blir parts samarbeidet lokalt og sentralt.

Av programmet, kan vi nevne:
·        Parts samarbeidet lokalt og sentralt
·        Tariff 2020
·        Under komite møter
·        Landsmøteforberedelser

Utgiftsdekning
Tillitsvalgte innen kjemisk teknisk tariffområde må være oppmerksom på bestemmelsen i overenskomsten § 19:  Hovedtillitsvalgte eller dennes stedfortreder, skal ikke uten tvingende grunn nektes fri for å delta i møter i samarbeidskomiteer for bransjen. Arbeidsgiver dekker tapt arbeidsfortjeneste for to dager per år.

Ut over disse to dagene dekkes tapt arbeidsfortjeneste av forbundet etter AOFs satser for inntil 2 representanter fra hver klubb. Permisjon uten lønn må dokumenteres.
Øvrige tillitsvalgte kan delta så langt vi har plass, men da må fagforeningene sjøl betale for disse.

Medlemmer av forbundsstyret og landsstyret som ikke er tillitsvalgte i bedriften, kan delta for forbundets regning.

Reiseutgifter dekkes av den enkelte fagforening. Fagforeninger med store reiseutgifter og svak økonomi kan søke om å få dekket utgiftene; send søknad til leder Kjemiske Bransjer; Per Øistein Kivijärvi, per.kivijarvi@kronosww.com  eller til leder av Møbel: Ann Rustad, ann.rustad@ekornes.com

Permisjon
Søk permisjon hos din arbeidsgiver ved påmelding.

Påmelding senest 10. oktober til Bente Havre mailadresse bente.havre@industrienergi.no

Bente Havre
Bente Havre

Kontorsekretær

bente.havre@industrienergi.no

+4799579155