Jus i arbeidslivet del 1 -Individuell rett

26.–27. februar 2018 Stavanger

Søknadsfrist er 9 Februar 2018

Bli bedre kjent med arbeidsmiljøloven og bli oppdatert på de nye endringene.Du vil lære mer om individuell rett på dette kurset.

Kursinnhold

Kurset går over to dager og skal være med på å styrke deg som tillitsvalgt og gi deg kunnskap om arbeidsmiljøloven og arbeidsrett. Tema vil være:

Rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, den individuelle arbeidsavtalen, rettsreglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler og partenes rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består.

Sentral rettspraksis vil bli gjennomgått og det legges opp til aktiv deltakelse og oppgaver.

Vi bruker våre egne jurister som er eksperter på området i undervisningen.

Meld deg på i dag !

Hvem kan delta?

Tillitsvalgte som har gått basiskurs.

Praktisk informasjon

7292389_9_z
Deltakere som trenger overnatting bor på Scandic Stavanger City

Kurset går over 2 dager i Industri Energi Kompetanse sine lokaler rett utenfor Stavanger sentrum. Adressen er Badehusgata 37,  Deltakere som trenger overnatting bor på Scandic Stavanger City. Det tar  7 – 8 minutt å gå til hotellet fra kurslokalet.

Kurset starter klokken 10.00 og vil vare frem til klokken 15.00 siste dag. Kursene vil foregå i klasserom.

Påmelding

Meld deg på kurset nå ved å fylle ut påmeldingsskjemaet her.
Industri Energi dekker reise og opphold. Du får også dekket tapt arbeidsfortjeneste dersom du blir trukket i lønn av arbeidsgiver.

Din klubb vil bli informert om din påmelding for godkjenning, og du vil etter hvert få tilsendt mail ifra oss om du har fått plass eller ikke.

Søknadsfrist er 9 februar -2018

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss på telefon eller mail.

Leif Gunnar Rottem
Leif Gunnar Rottem

Kurs- og kompetansekoordinator – seksjon kurs og kompetanse

lgr@industrienergi.no

+4795148703

Cathrine Imsland
Cathrine Imsland

Kontorsekretær/reisebestiller – seksjon kurs og kompetanse

cathrine.imsland@industrienergi.no

+4747260555