Jus i arbeidslivet del 1 -Individuell rett

18.–19. February 2019 Stavanger

Søknadsfrist er 4. Februar 2019

Bli bedre kjent med arbeidsmiljøloven og bli oppdatert på de nye endringene.Du vil lære mer om individuell rett på dette kurset.

Kursinnhold

Kurset går over to dager og skal være med på å styrke deg som tillitsvalgt og gi deg kunnskap om arbeidsmiljøloven og arbeidsrett. Tema vil være:

Rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, den individuelle arbeidsavtalen, rettsreglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler og partenes rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består.

Sentral rettspraksis vil bli gjennomgått og det legges opp til aktiv deltakelse og oppgaver.

Vi bruker våre egne jurister som er eksperter på området i undervisningen.

Meld deg på i dag !

Hvem kan delta?

Tillitsvalgte som har gått basiskurs.

Praktisk informasjon

7292389_9_z
Deltakere som trenger overnatting bor på Scandic Stavanger City

Kurset går over 2 dager i Industri Energi Kompetanse sine lokaler rett utenfor Stavanger sentrum. Adressen er Badehusgata 37,  Deltakere som trenger overnatting bor på Scandic Stavanger City. Det tar  7 – 8 minutt å gå til hotellet fra kurslokalet.

Kurset starter klokken 11.00 og vil vare frem til klokken 17.00 og siste dag fra kl 09.00 til kl 15.00. Kursene vil foregå i klasserom.

Påmelding

Meld deg på kurset nå ved å fylle ut påmeldingsskjemaet her.
Industri Energi dekker reise og opphold. Du får også dekket tapt arbeidsfortjeneste dersom du blir trukket i lønn av arbeidsgiver.

Søknadsfrist er 4. Februar -2019

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss på telefon eller mail.

Leif Gunnar Rottem
Leif Gunnar Rottem

Kurs- og kompetansekoordinator – seksjon kurs og kompetanse

lgr@industrienergi.no

+4795148703

Cathrine Imsland
Cathrine Imsland

Reisebestiller – seksjon kurs og kompetanse

cathrine.imsland@industrienergi.no

+4747260555