Kurs i nye innleieregler – Bergen

21. februar 2019 Bergen

Søknadsfrist er 5. Februar 2019

Lurer du som tillitsvalgt på hva endringene rundt innleie i AML får å bety for deg og din bedrift? Føler du behov for mer kompetanse på hva du kan og bør gjøre når bedriften vil leie inn arbeidskraft? Da er dette dagskurset det rette for deg. Her får du en gjennomgang av endringene i paragrafene, samt en generell gjennomgang av rutiner, regler og plikter ved innleie.

Hvem kan delta?

Dette kurset er for deg som er tillitsvalgt og som trenger informasjon om de nye innleie reglene.

Program for dags kurset i Bergen

10 00 – 10 45 Regelverket rundt innleie og midlertidig ansettelser (Karianne Rettedal)

10 45 – 11 00 Pause

11 00 – 12 00 Regelverket rundt innleie og midlertidige ansettelser (Karianne Rettedal)

12 00 – 12 45 Lunsj

12 45 – 13 30 Generelt om tillitsvvalgtes rolle ved innleie (Gunn Tjessem)

13 30 – 13 45 Pause

13 45 – 15 00 Generelt om tillitsvvalgtes rolle ved innleie (Gunn Tjessem)

15 00 – 15 15 Pause

15 15 – 16 30 Gruppearbeid (Gunn Tjessem)

16 30 – 16 45 Pause

16 45 – 18 00 Gjennomgang av gruppearbeidene/Avslutning

Undervisningsform

Undervisningen blir i klasserom

Veiledere

Kurset holdes av Karianne Rettedal og Gunn Tjessem.

Tid og sted

Kurset holdes på Scandic Flesland Airport

Adressen er Lønningsvegen 9, 5258 Blomsterdalen.

Kurset starter klokken 10.00 og vil vare frem til klokken 18.00 samme dag.

Hvor finner du oss ?

Industri Energi dekker reise og opphold. Du får også dekket tapt arbeidsfortjeneste etter AOF sine satser dersom du blir trukket i lønn av arbeidsgiver.

Påmeldingsfrist er 5. Februar 2019

 

Lurer du på noe?

Kontakt Gunn Tjessem, gjelder det reise så kontakt Cathrine.

 

Cathrine Imsland
Cathrine Imsland

Reisebestiller – seksjon kurs og kompetanse

cathrine.imsland@industrienergi.no

+4747260555

Gunn Tjessem
Gunn Tjessem

Forhandler

gunn.tjessem@industrienergi.no

+4798213070