Fagkurs – Pensjon og pensjonsordninger

14.–15. september 2020 Stavanger

Søknadsfrist er 1. September 2020

Krav : Må ha tatt Basis/ eller Tillitsvalgt i arbeid

Velkommen til å søke på vårt pensjons kurs. Dette kurset er for deg som allerede har tatt KOMPIS opplæringen, eller tatt vårt velkomstkurs. Du bør også ha tatt basiskurset eller vårt nye kurs «Tillitsvalgt i arbeid»

Meld deg på i dag!

Vi ønsker å gjøre deg til en bedre tillitsvalgt

Ved å ta dette kurset vil vi sette deg istand til å gjøre en god jobb som tillitsvalgt, og vi legger opp undervisningen slik at alle nye tillitsvalgte kan lære noe og komme sterkere tilbake til jobb og tillitsvalgtarbeidet.

Kurset » Pensjon » vil gå over to dager hos oss i Stavanger. Vi har tipp topp moderne kurs og møtelokaler i våre fine forbundskontorer. Allerede godt kjent for sin gode lunsjer 🙂

Under kurset vil du møte flere av oss ansatte, og flere av de er med som forelesere innen de feltene de er best på.

Vi har søknadsfrist til kurset og det er 20 plasser.

 

Hva lærer jeg på dette kurset ?

Under kurset vil du bli kjent med andre tillitsvalgte og sammen vil dere lære mye nytt om pensjon.

Det vil bli en grundig gjennomgang av pensjonsopptjening og uttaks regler fra:

  • Folketrygden, herunder levealders justeringen.
  • AFP ordningen
  • Tjenestepensjon ( med hovedvekt på innskudds pensjon)
  • Det vil være et fokus på styrker og svakheter ved de ovennevnte ordninger og status frem mot lønnsoppgjøret.

Vi ser også på privat sparing til pensjonistlivet.

Nytt bygg kongsgata
Kongsgaten 52 - 60 Stavanger

Tid og sted

Kurset går over to dager i Industri Energi Kompetanse sine lokaler i Stavanger sentrum. Adressen er Kongsgata 54. Deltakere som trenger overnatting bor på Clarion hotell Stavanger. Det tar 8-10  minutt å gå til hotellet fra kurslokalet.

Kurset starter klokken 10.00 og varer til ca kl. 17.00 første dag. På dag 2 varer kurset frem til kl. 15.30 

Påmelding

Meld deg på kurset ved å fylle ut påmeldingsskjema her.

Kurset er gratis. Vi dekker  billigste reise og eventuelt overnatting. Du får også dekket tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs sine satser dersom du blir trukket i lønn av arbeidsgiver.

Søknadsfrist: 1. September 2020

Etter påmelding vil du få en mail som viser at vi har mottatt din søknad.Denne mailen sendes også til den forening/klubb slik at de har en oversikt over sine tillitsvalgte som går på kurs, for å bli bedre tillitsvalgte 🙂

Undervisningsform

På kurset vil du måtte delta aktivt og du vil bli litt utfordret av kurslederne.Undervisningen vil kunne bestå av klasserom undervisning, gruppearbeid med oppgaver som skal løses mm.

Kursveiledere

Kursholderne er erfarne tillitsvalgte og ansatte i Industri Energi som har jobbet med tillitsvalgt arbeid over flere år. De har flere års erfaring og er en viktig støtte for deg som er ny som tillitsvalgt.

Foreleser for pensjonskurset er Anders Gabriel Birkeland, som er ansatt som økonomisjef i Industri Energi. Han har i flere år holdt kurs innen pensjonsområdet.

 

Lurer du på noe?

Ring eller kontakt oss om det er noe du lurer på. Leif Gunnar kan svare på spørsmål om kurset. Cathrine hjelper deg med reise, og Yordanos kan gi deg svar om du lurer på noe vedr reiseregningen.

Leif Gunnar Rottem
Leif Gunnar Rottem

Kurs- og kompetansekoordinator – seksjon kurs og kompetanse

lgr@industrienergi.no

+4795148703

Cathrine Imsland
Cathrine Imsland

Reisebestiller – seksjon kurs og kompetanse

cathrine.imsland@industrienergi.no

+4747260555

Yordanos Ghezai
Yordanos Ghezai

Kurs- og konferansesekretær – seksjon kurs og kompetanse

Yordanos.Ghezai@industrienergi.no

+4748045091