LOs olje- og gasskonferanse FULLT

13.–14. november 2018 Bergen

Konferansen er den viktigste arenaen hvor fagbevegelsen, politikere, selskaper og organisasjoner møtes for å diskutere næringspolitikk og HMS.

Oppstart på konferansen vil være kl 10.00 og vi vil være ferdige neste dag kl 15.00

For påmelding:https://www.industrienergi.no/nyheter/pamelding-er-apnet-for-los-olje-og-gasskonferanse/

 

 

 

 

 

Inger Hoff
Inger Hoff

Spesialrådgiver

Inger.Hoff@industrienergi.no

+4790058272