OnsdagsWEB1 – Bransjeprogram for kompetanseheving

3. mars 2021 På nettet

Vi setter opp et webinar for deg som medlem og tillitsvalgt. I dag fokus på bransjeprogram for kompetanseheving.

Webinaret vil sette fokus på:

I løpet av webinaret får du vite hva bransjeprogrammene er og hvordan dine medlemmer kan få gratis kompetansepåfyll. Vi tar en gjennomgang på lov og avtaleverk ifm tillitsvalgtes arbeid med yrkeskompetanse og samarbeidsformer med bedriften på dette området. Bransjeprogrammene er relevante for arbeidsplasser der det er et underskudd av riktig kompetanse og i bedrifter der det er behov for omstilling til industri 4.0 og økt bærekraft.

Industri energi er med i 3 bransjeprogram. Intensjonen med disse er kompetanseheving utfra arbeidslivets behov. Dette er et trepartssamarbeid der tillitsvalgte og bedrift definerer kva kompetanseheving som trengs for sin bedrift eller bransje, utdanningstilbyder søker om støtte frå kompetanse Norge. Bransjeprogramma er finansiert over statsbudsjettet og er gratis for deltakarane å være med på. Det forventes  av trepartssamarbeidet at bedriftene legg til rette for deltakelse og at arbeidstakar bidreg med egeninnsats og noko fritid. Store deler av områda som Industri Energi organiserer er dekka av desse bransjeprogramma og det er i stor grad mogleg å skreddersy tilbod som treffer ei faggruppe, bedrift, næring eller geografisk område.

Kva grunn-, etter- og viareutdannings som kan opprettes:

  1. Tilbud som allerede er vedtatt av eit bransjeprogram under korona-reglene. Dette kan skje raskt gjennom direkte anskaffelse.
  2. Tilbud som alderede eksisterer, og som tilpasses behov eller ønska gjennomføring, Søknadsfrist i april og juni.
  3. Utvikling av nye tilbud 2-3 års varigheit. Søknadsfrist i april og juni.

Hvem passer det for:

Dette webinaret passer for alle medlemmer og tillitsvalgte.

Webinaret vil gå på teams.

Tid

Onsdag den 3. Mars 2021

Webinaret starter kl 09.00 og varer til ca kl 10.00

Meld deg på her, ved å fylle ut påmeldingsskjema .

Etter påmelding vil du få en mail som viser at vi har mottatt din søknad, og dagen før onsdagsWEB1 vil du få tilsendt lenken til teams, for deltakelse.

Lurer du på noe?

Ring eller kontakt oss om det er noe du lurer på.

Leif Gunnar Rottem
Leif Gunnar Rottem

Kurs- og kompetansekoordinator

lgr@industrienergi.no

+4795148703