Fagkurs – Verneombud – Petroleumstilsynet

30.–31. mars 2020 Stavanger

Søknadsfrist er 15. Mars 2020

Krav: Må være verneombud/ tatt 40 timers grunnopplæring i arbeidsmiljø

Velkommen til å søke på vårt nye opplæringsprogram for tillitsvalgte. Verneombud – Petroleumstilsynet er et to dagers kurs som vil gå i våre nye lokaler i Stavanger. Dette er et kurs for deg, som allerede har tatt 40 timers verneombud kurs og som jobber i petroleumsbransjen.

 

 

Meld deg på i dag!

Vi ønsker å gjøre deg til en bedre tillitsvalgt

Ved å ta dette kurset vil vi sette deg istand til å gjøre en god jobb som verneombud, og vi legger opp undervisningen slik at alle nye verneombud kan lære noe og komme sterkere tilbake til jobb og utføre sin gjerning som verneombud. HMS arbeidet er i fokus og vi hjelper deg videre.

Vi har tipp topp moderne kurs og møtelokaler i våre fine forbundskontorer. Allerede godt kjent for sin gode lunsjer 🙂

Under kurset vil du møte flere av oss ansatte, og flere av de er med som forelesere innen de feltene de er best på.

Vi har søknadsfrist til kurset og det er 20 plasser.

Hva lærer jeg på dette kurset ?

Under kurset vil du bli kjent med andre nye tillitsvalgte/vernombud og sammen vil dere lære mye nytt om vernetjenesten i petroleums bransjen.

Dag 1

1000-1015              Velkommen og praktisk info

1015-1215              Introduksjon lover og forskrifter AML, Ansvar og plikter,Generelle krav til arbeidsmiljøet

1215-1300              Lunsj

1300-1400             Verneombudsrollen – hva er den egentlig?

Når VO’rollen misforstås

1400-1500             HMS-utfordringer som inspektørene møter v/Kjell Bjarne Eide, Industri Energi

1500-1700             Verneombudets rettigheter og plikter

1700-1800             Oppsamling, diskusjon og spørsmål

 

 

Dag 2

0900-1000             VO’s utfordringer fra dag til dag ,Verneombudet og konflikter

1000-1100              Funksjonelt regelverk – hvordan forstå regelverket og oppbygningen v/Eva Hølmebakk, Ptil

1100-1200              Organisatorisk arbeidsmiljø – forebygging, årsakssammenhenger og tilsyn v/Eva Hølmebakk, Ptil

1200-1245               Lunsj

1245-1400               Arbeidsmiljøutvalget

1400-1500               Din bedrift og dine utfordringer, Det moderne AMU’s utfordringer, Vernetjenesten og klubben

1515-1530               Muntlig evaluering/avslutning

Nytt bygg kongsgata
Kongsgaten 52 - 60 Stavanger

Tid og sted

Kurset går over to dager i Industri Energi Kompetanse sine lokaler i Stavanger sentrum. Adressen er Kongsgata 54. Deltakere som trenger overnatting bor på Clarion hotell Stavanger. Det tar 8-10  minutt å gå til hotellet fra kurslokalet.

Kurset starter klokken 10.00 og varer til ca kl. 18.00 første dag. På dag 2 varer kurset frem til kl. 15.30 

cl_stavanger_outdoor
Clarion Hotell Stavanger Adr: Arne Rettedals gate 14 -4008 Stavanger

Påmelding

Meld deg på kurset ved å fylle ut påmeldingsskjema her.

Kurset er gratis. Vi dekker  billigste reise og eventuelt overnatting. Du får også dekket tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs sine satser dersom du blir trukket i lønn av arbeidsgiver.

Søknadsfrist: 15. Mars 2020

Etter påmelding vil du få en mail som viser at vi har mottatt din søknad.Denne mailen sendes også til den forening/klubb slik at de har en oversikt over sine tillitsvalgte som går på kurs, for å bli bedre tillitsvalgte 🙂

Undervisningsform

På kurset vil du måtte delta aktivt og du vil bli litt utfordret av kurslederne.Undervisningen vil bestå av klasserom undervisning, gruppearbeid med oppgaver som skal løses mm.

 

Kursveiledere

Kursholderne er erfarne tillitsvalgte og ansatte i Industri Energi som har jobbet med tillitsvalgt arbeid over flere år. De har flere års erfaring og er en viktig støtte for deg som er ny som tillitsvalgt. Kursets ansvarlige er Håkon Aasen Bjerkeli og han jobber som forbundsekretær i HMS avdelingen.

Lurer du på noe?

Ring eller kontakt oss om det er noe du lurer på. Leif Gunnar kan svare på spørsmål om kurset. Cathrine hjelper deg med reise, og Yordanos kan gi deg svar om du lurer på noe vedr reiseregningen.

Leif Gunnar Rottem
Leif Gunnar Rottem

Kurs- og kompetansekoordinator – seksjon kurs og kompetanse

lgr@industrienergi.no

+4795148703

Cathrine Imsland
Cathrine Imsland

Reisebestiller – seksjon kurs og kompetanse

cathrine.imsland@industrienergi.no

+4747260555

Yordanos Ghezai
Yordanos Ghezai

Kurs- og konferansesekretær – seksjon kurs og kompetanse

Yordanos.Ghezai@industrienergi.no

+4748045091