Seminar – hva skal vi gjøre med farlig avfall, trenger vi et avfallsdeponi ?

26. februar 2020 Industri Energi - Oslo

I FS salen til Industri Energi, OSLO

I dag deponeres farlig avfall fra industrien og andre på Langøya, som ligger i Holmestrandsfjorden i Vestfold og Telemark fylke.Etter 1985 har utnyttelsen av Langøya i hovedsak dreiet seg om behandling og sluttdisponering av miljøfarlig avfall, annet uorganisk industrielt avfall, opp gravet grunn og sedimenter. Fra 1994 har det også vært tilført avfall fra andre land, særlig fra Danmark og Sverige.

Avfallsdeponiet på Langøya er snart fullt (2024). Langøya har tjent det norske samfunn og norsk industri godt. Alle vil ha trygg behandling av farlig avfall, men ingen vil ha et deponi i sitt nærområde.  Industrien trenger et (og gjerne flere) alternativ når Langøya er full, det trengs en avklaring fra politikerne.Som ledd i forbudets arbeid med et posisjonsnotat og strategi knyttet til farlig avfall og deponi for farlig avfall ønsker vi å gjennomføre et seminar om farlig avfall og deponi.

Vi trenger å få bedre kunnskap om myter og sannheter knyttet til farlig avfall, gjenbruk og sikker sluttdeponering av farlig avfall.

Dette seminaret vil passe for deg som er tillitsvalgt i industrier med behov for å kvitte seg med farlig avfall, ansatte i forbund som jobber med slike spørsmål og andre som er opptatt av spørsmålet om farlig avfall og deponi.

Disse vil du møte på seminaret

PÅMELDING

Ønsker du å delta/ melde deg på seminaret?  Er det noe du lurer på ? Send en mail til Arild Theimann. Han sin kontakt info finner du i bunnen av siden.

1130 Velkommen, Arild Theimann. Innledning fra Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

1145 – 1245 – Myter og fakta om deponi av farlig avfall – Helene Moen, Prosess-sjef hos NOAH

1245 – 1330 – Ekspertutvalget om farlig avfall sin utredning – Ekspertutvalget om farlig avfall sin utredning – Johnny Stuen, Teknisk direktør i Energigjenvinningsetaten i Oslo og deltager i ekspertutvalget.

Pause

1345 – 1415 – Trenger vi et deponi for farlig avfall? 5 minutters innledninger Per Øistein Kivijarvi Tillitsvalgt Kronos Titan, Anita Paula Johansen, forbundsleder i Arbeidsmannsforbundet,Olaf Brastad fra Bellona,  Bror Yngve Rahm, Norsk Industri.

1415 – 1445 Panel diskusjon med disse og spørsmål fra salen

1445- 1500 – Oppsummering og avslutning. Barbro Auestad, Områdeansvarlig Industri Energi

 

Arild Theimann
Arild Theimann

Spesialrådgiver

arild.theimann@industrienergi.no

+4793227837