Skala-konferansen 19.-20. august 2019

19.–20. august 2019 Sola strand hotell - Stavanger

To dagers konferanse i Stavanger.Påmeldingsfrist er 1. august 2019

Sola_Strand_Overview
Sola Strand hotell

Industri Energi SKALA er en arena for alle oss som jobber med vertikal organisering. Og siden forbundet jobber etter konseptet «En bedrift – en forening», så er dette en møteplass som er åpen for alle.

Litt om programmet på årets konferanse

I LO går startskuddet for en felles rekrutteringskampanje nå i høst. Kampanjen
«LO for alle» er spesielt rettet mot ansatte innen SKALA-kategorier og studenter.

Erling Holmefjord vil orientere om prosjektet og annen rekrutteringsaktivitet Industri Energi har på gang.

I Aker BP har de en større kampanje på gang. Deres rekrutteringskampanje har tittelen «ARBEID – FRITID – UTVIKLING». Den har fokus på hvordan arbeidstakere berøres av teknologisk utvikling og at det samtidig stilles høye krav til livslang læring – og det igjen spiser av den enkeltes fritid. De vil derfor jobbe for at det legges til rette for gode tilbud og muligheter for kompetanseutvikling innenfor arbeidstiden. Opplegg og materiell for kampanjen er laget med hensyn til gjenbruk. Det er fullt mulig å kopiere kampanjen til andre bedrifter.

Vi får besøk av vår nye personalsjef, Kine Smith Larsen. Temaet hennes er «Fagforbund og et arbeidsliv i endring». Andreas Våge fra Bjørnson Organisasjonspsykologene har vi hatt gleden av å høre på tidligere. Denne gangen vil han snakke om personlig mestring og omstilling. Janne Mesel fra samme bedrift vil lære oss om stress mestring.

Med et arbeidsliv i endring vil flere begynne som selvstendig næringsdrivende. Jorid Tveita og Gunn Tjessem skal fortelle oss om endringer av regler for innleie og bemanningsbransjen.

Vi vil få presentasjoner fra ulike bedrifter og orientering om noen av forbundets gode medlemsfordeler.

Salen
Konferansedeltakere
Vollyball
Volleyball på ettermiddagen

Konferanse for medlemmer og tillitsvalgte
Industri Energi SKALA jobber på tvers av hele forbundet og arrangerer konferanse og kurs for de som representerer medlemmer innen administrative, ledende og tekniske stillinger. Programmet for konferansene våre er ikke spesielt spisset kun i forhold til tillitsvalgte, men skal ha et innhold som også vil kunne være aktuelt og interessant for medlemmer.

Meld deg på i dag!

Beliggenhet og ramme for arrangementet
Sola Strand hotel har meget bra beliggenhet og er et ypperlig sted for teambuilding som vi kjører på ettermiddagen. Dette er fast aktivitet på våre konferanser.

Etter en lang dag med program kan det være greit å legge inn litt fysisk aktivitet. Morsomt er det også å se hvordan konkurranseinstinktet brått kommer frem hos den enkelte og at kreativiteten blomstrer. Slike aktiviteter gjør også at man lettere blir kjent med de andre deltagerne. Så på våre konferanser må man også ha med egnet tøy for fysisk aktivitet – høye heler og fotball er en dårlig kombinasjon.

Sted

Konferansen holdes på Sola Strand hotell i Stavanger.

Lurer du på noe?

Hilde Hermansen
Hilde Hermansen

Leder Industri Energi SKALA

Hilde.Hermansen@industrienergi.no

+4791806173

Cathrine Imsland
Cathrine Imsland

Reisebestiller – seksjon kurs og kompetanse

cathrine.imsland@industrienergi.no

+4747260555

Leif Gunnar Rottem
Leif Gunnar Rottem

Kurs- og kompetansekoordinator – seksjon kurs og kompetanse

lgr@industrienergi.no

+4795148703