SOLA programmet – en møteplass for erfarne tillitsvalgte- modul 1

18.–20. september 2017 Sola strand hotell - Stavanger

For deg som er hovedtillitsvalgt eller klubbleder i klubben

Solaprogrammet - lederutviklingsprogram og møteplass for topptillitsvalgte

 

Solaprogrammet skal styrke topptillitsvalgte i tillitsvalgtrollen og gi dem anledning til å møte andre topptillitsvalgte i samme posisjon. Utveksle erfaringer, bygge faglige og sosiale nettverk som gir økt kompetanse og robusthet til å mestre og stå i rollen over tid.

Lederutviklingsprogrammet er lagt til Sola Strandhotell for å redusere deltakernes reisetid. I tillegg har innholdet vært gjenstand for en revisjon, der innholdet er blitt noe komprimert, og samlingene redusert fra 3 til 2 moduler. En modul går over tre dager.

I en krevende tid i store deler av arbeidslivet er det viktig at vi har topptillitsvalgte som står støtt i rollen, og som forstår hvordan de kan være en god representant for Industri Energi, og bidra til å styrke Industri Energi sin posisjon som fagforbund.

Vi er ganske sikker på at det blir rift om plassene, og vil anbefale de som ønsker å sikre seg en plass på lederutviklingsprogrammet å melde seg på raskt.

Sola_Strand_Overview
Sola strand hotell

Solaprogrammet modul 1 og 2 innhold

Min rolle som leder og tillitsvalgt

Kommunikasjon og påvirkning

Endring og omstilling

Info om påmelding

Påmelding til de 2 modulene legges separat ut, og det er veldig viktig at du melder deg på begge.

Kun deltakere som forplikter seg til å delta på begge samlinger får lov til å søke.

Vi håper på mange søkere, men har bare plass til 16 personer pr. kurs.

Undervisningsform

Kurset er en kombinasjon av forelesninger, dialog, caser, gruppearbeid og rollespill.

Kursets veiledere

Faglig samarbeidspartner/Programansvarlig:

Bjørnson Organisasjonspsykologene (www.bjornson.no). Bjørnson Organisasjonspsykologene har lang erfaring fra samarbeid med IndustriEnergi, og er et ledende fagmiljø innen lederutvikling og arbeidsmiljøutvikling i Norge.

Praktisk informasjon

Kurset arrangeres på Sola Strand hotell.

Meld deg på

Meld deg på kurset nå ved å fylle ut påmeldingsskjemaet her

Industri Energi dekker reise og opphold, samt tapt arbeidsfortjeneste etter AOF sine satser.

.

Påmeldingsfrist er 20. august -2017

 

 

 

Lurer du på noe?

Ring eller send spørsmål til: reise@industrienergi.no

Cathrine Imsland
Cathrine Imsland

Kontorsekretær/Reisebestiller

cathrine.imsland@industrienergi.no

+4747260555

Hilde-Gunn Thorsen
Hilde-Gunn Thorsen

Resepsjonist

Hilde-Gunn.Thorsen@industrienergi.no

+47 90951736