Webinar – Medlemsmøte for alle yrkesdykkere

28. januar 2021 På nettet

Medlemsmøte for alle yrkesdykkere i Industri Energi

Til alle dykkemedlemmer i Industri Energi

 

Som dere alle er kjent med, så foreligger nå Prop. 68 L (2020-2021)Endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing).

Denne lovendringen har Industri Energi, i samarbeid med dyktige tillitsvalgte og verneombud i bedriftene, kjempet hardt for i lang tid. Foreløpig dato behandling i Stortinget er satt til 22.03.2021.

Industri Energi har hatt mye dialog med medlemmer for å redegjøre for de endringer som måtte komme med ny/tydeligere regulering. Medlemmene og andre ansatte i selskapene får informasjon også fra andre kilder. Utfordringen er imidlertid at ikke alt er riktig informasjon, noe som bl.a. kan skyldes både manglende kunnskap og aktiv feilinformering.

Vi ser i dag at både bedriftene, altså arbeidsgiver, og dykkerne har et behov for riktig og tydelig informasjon om hva som reelt og potensielt er konsekvensene av det forslaget som nå ligger til politisk behandling. Enkelte steder hersker det en viss uro mht. de endringer som kommer. Det mener vi derimot ikke det er grunn til.

Vi ønsker derfor, i første omgang, å invitere alle dere medlemmer til et lite Webinar førstkommende torsdag kl. 20.00

 

Medlemsmøtet/Webinaret vil gå på teams.

Tid

Torsdag den 28. Januar 2021

Medlemsmøtet / Webinaret starter kl 20.00

Meld deg på her, ved å fylle ut påmeldingsskjema .

Etter påmelding vil du få en mail som viser at vi har mottatt din påmelding, og du vil få tilsendt lenken til teams før oppstart.

Lurer du på noe?

Ring eller kontakt oss om det er noe du lurer på.

Leif Gunnar Rottem
Leif Gunnar Rottem

Koordinator, Kurs- og kompetanse

lgr@industrienergi.no

+4795148703

Håkon Aasen Bjerkeli
Håkon Aasen Bjerkeli

Forbundssekretær HMS

hakon.aasen.bjerkeli@industrienergi.no

+4741200007