Lønns- og arbeidsvilkår

Vår viktigste oppgave er å sørge for best mulig lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Under finner du alle tariffavtalene våre.

 

Hovedavtaler

LOIndustri EnergiNHO

Hovedavtale mellom Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets hovedorganisasjon

NRIndustri EnergiLO

Hovedavtale mellom Norges Rederiforbund på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Industri Energi på den annen side.

ALTIndustri EnergiNHO

Hovedavtalen mellom ALT og Næringslivets hovedorganisasjon.