FADIndustri EnergiLO

Prolongert den 19. desember 2012 mellom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene LO Stat, YS stat, Unio og Akademikerne

Januar 2013

Hovedavtalen kan lastes ned fra link i høyre marg.