LOIndustri EnergiVIRKE

1. januar 2014 – 31. desember 2017 mellom Landsorganisasjonen i Norge på den ene side og Hovedorganisasjonen VIRKE på den annen side.

Hovedavtalen kan lastes ned fra link i høyre marg.