Bransjeavtalen 130

Overenskomsten gjelder for medlemmer av Industri Energi som arbeider fast på
land i operatørselskapene mv.

Klikk her for å laste ned Bransjeavtalen i PDF-format. 

Avtalen vil innen kort tid bli publisert i webversjon.