Elektrokjemisk industri (101) 2020-2022

Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon- Norsk Industri- og de bedrifter som overenskomsten er gjort gjeldende for på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge- Industri Energi- og dets foreninger på den annen side

Utløp 31. mai 2022.