Flyteriggavtalen NR 2018-2020

Tariffavtaler for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger samt boring og forplening på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Gleder fra 1. juni 2018 til 31. mai 2020.