Forpleiningsbedrifter (123) 2018-2020

Utløp 31.5.2020.