Glass- og keramisk industri (329) 2018-2020

Overenskomst Glass og keramisk industri 2018-2020

mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og følgende bedrifter innen glass og keramisk industri:
Norsk Teknisk Porselen Products AS
Figgjo AS,
Hadeland Glassverk AS
Magnor Glassverk A/S

på den ene side

og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energiog forbundets avdelinger på den annen side

angående lønns- og arbeidsvilkår

Utløpstid 30. april 2020