Glass- og keramisk industri (329) 2020-2022

Overenskomst Glass og keramisk industri 2020-2022

Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og følgende bedrifter innen glass og keramisk industri:
Norsk Teknisk Porselen Products AS
Figgjo AS,
Hadeland Glassverk AS
Magnor Glassverk A/S

på den ene side

og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi og forbundets avdelinger på den annen side

angående lønns- og arbeidsvilkår.

https://www.industrienergi.no/content/uploads/2020/12/329-Glass-og-kjeramisk-2020-2022-v.2.pdf