Møbeloverenskomsten (195) 2018-2020

Overenskomst mellom Næringslivets hovedorganisasjon og norsk industri på den ene side, og Landsorganisasjonen i Norge og Industri Energi på den annen side.

Møbel, Interiør og trevarebransjene, samt for ski-stavprodusenter og tønnefabrikker.
Utløp 31. mars 2020

 

DEL I Hovedavtalen LO - NHO

DEL II Overenskomsten