Offshoreservice NR 2018-2020

Overenskomst mellom Norges rederiforbund og de i forbundet stående offshore servicebedrifter på den ene siden og landsorganisasjonen i norge, industri energi og vedkommende bedriftsklubb på den annen side.

Overenskomsten gjelder fra 1. juni 2018 til og med 31. mai 2020.