Oljeserviceavtalen (357) 2020-2022

Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservicebedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/Industri Energi og vedkommende avdelinger av forbundet på den annen side.

Oppdatert versjon av oljeserviceavtalen (2020-2022) og ny lønnstabell fra 1. juni 2020 er lagt ved under.