Trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn (388)

Overenskomst mellom Næringslivets hovedorganisasjon/NHO Luftfart på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/Industri Energi på den annen side.